Wat kun je met een exploitatiebegroting?

Een exploitatiebegroting is onderdeel van het financieel plan. Hierin noteer je de verwachte omzet en kosten, zodat je inzicht krijgt in wanneer je bedrijf winst gaat maken. We helpen je op weg met dit exploitatiebegroting voorbeeld. 

Wat is een exploitatiebegroting?

In een exploitatiebegroting maak je een inschatting van de verwachte omzet en kosten. Aan de hand van deze bedragen krijg je snel inzicht of je winst gaat maken en of je de investeringen terugverdient.

Meestal stel je een begroting voor drie jaar op. Als je jouw financiële plan aan externe investeerders presenteert kan je laten zien hoe je verwacht dat je bedrijf zich financieel zal ontwikkelen.

Exploitatiebegroting voorbeeld

Om te laten zien hoe je deze begroting opstelt, geven we je een voorbeeld. Dit is een voorbeeld van een fictief bedrijf, waarbij je in de rest van je financiële plan uitlegt hoe je bij deze verwachte winst en kosten bent gekomen.

In onderstaand voorbeeld exploitatiebegroting zie je dat de verwachte omzet jaarlijks verhoogt en dat de kosten ook stijgen. Het resultaat voor en na belasting stijgt ook, zo ziet een investeerder dat deze ondernemer verwacht winst te maken.

Omzet Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Netto omzet € 289.000 € 365.000 € 438.000
Inkoopwaarde € 168.000 € 212.000 € 254.000
Bruto winst € 121.000 € 153.000 € 184.000

 

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Personeelskosten € 33.000 € 33.000 € 33.000
Huisvesting

(huur bedrijfspand)

€ 32.000 € 33.000 € 34.000
Promotie

(events, flyers, free publicity, etc.)

€ 13.000 € 13.000 € 13.000
Algemene Kosten

(verzekeringen, onvoorzien)

€ 11.000 € 11.000 € 11.000
Afschrijvingen € 13.000 € 13.000 € 13.000
Totaal Bedrijfskosten € 102.000 € 103.000 € 104.000

 

Netto rentelasten € 10.000 € 10.000 € 10.000

 

Resultaat voor belasting € 9.000 € 40.000 € 70.000
Inkomstenbelasting € 0 € 8.044 € 22.587
Resultaat na belasting € 9.000 € 31.956 € 47.413

De bedragen zijn fictief

Exploitatiebegroting onderdeel van financieel plan

Een exploitatiebegroting is onderdeel van het financiële plan. Met dit onderdeel uit je ondernemingsplan breng je jouw financiële situatie in kaart en krijg je inzicht in de winstmogelijkheden en de risico’s van je onderneming.

In het financieel plan komen de volgende vijf begrotingen aan bod:

Investeringsbegroting

Financieringsbegroting

Exploitatiebegroting

Liquiditeitsbegroting

Persoonlijke begroting

In een financieel plan licht je onder meer toe hoeveel startkapitaal je nodig hebt om je bedrijf op te kunnen richten. Verder schrijf je op waar je het benodigde bedrag vandaan wilt halen, wat het verdienmodel is, wat je verwachte kosten zijn en wanneer je verwacht break-even te draaien.

Met dit voorbeeld stel je een financieel plan op

Waarom maak je een exploitatiebegroting?

Zeker in deze coronaperiode is een financieel plan én een exploitatiebegroting van groot belang. Het geeft je een houvast in een onzekere tijd. Je houdt overzicht op de levensvatbaarheid van jouw bedrijf én je weet hoeveel omzet je moet draaien om alle kosten te dekken.

In een periode vol onduidelijkheden voor veel ondernemers, is het belangrijk dat je altijd een goed inzicht hebt in je financiële situatie.

Bijsturen koers bedrijf

Wanneer de verwachte omzet of kosten in de praktijk anders blijken dan in je begroting, kun je de koers direct bijsturen. Je weet dan bijvoorbeeld dat de omzet verhoogd moet worden of dat je moet sturen op lagere bedrijfskosten om toch break-even te draaien.

Externe financiering

Als je externe financiering nodig hebt, is een financieel plan onmisbaar. Als je bijvoorbeeld een lening wilt afsluiten bij de bank, heb je concrete cijfers nodig om de levensvatbaarheid van je bedrijf aan te tonen en perspectief te bieden.

10 verschillende mogelijkheden voor externe financiering

 


Ondernemingsplan voorbeelden

Een financieel plan is onderdeel van het ondernemingsplan. Op onze website staan verschillende gratis voorbeelden van ondernemingsplannen. Hierin staan ook voorbeelden van een financieel plan. Bekijk hier onder meer een preview van het zzp voorbeeldplan en een horeca voorbeeldplan.


 

Hoe kun je de exploitatiebegroting opstellen?

Een exploitatiebegroting geeft je inzicht in je onderneming. Je berekent voor de komende drie jaar hoeveel omzet je moet draaien om break-even te draaien en winstgevend te worden.

Om hem op te stellen, volg je de volgende vier stappen:

  1. Omzet bepalen
  2. Inkoopkosten bepalen
  3. Vaste kosten bepalen
  4. belastingen aftrekken

Let op: alle bedragen zijn exclusief btw!

1. Omzet bepalen

Allereerst bereken je de te verwachten omzet. Als je met een uurtarief werkt, bereken je het verwachte aantal te werken uren maal het uurtarief. Verkoop je artikelen? Dan bereken je het aantal te verkopen producten maal de verkoopprijs.

2. Inkoopkosten bepalen

Bereken hier de variabele kosten die je maakt bij de inkoop van je producten. Als je een webshop hebt, koop je eerst producten of materiaal in, waarna je deze vervolgens verkoopt.

Rekenvoorbeeld inkoopkosten

Je koopt bijvoorbeeld 200 tuinmeubelen in voor € 100 per stuk en verkoopt ze voor € 200 per stuk. Dan zijn je inkoopkosten 200 x € 100 = € 20.000. De te verwachten omzet is € 40.000 (200 x € 200). Je brutowinst is dan € 20.000 (€ 40.000 – € 20.000).

Als je een fluctuerende voorraad hebt, bijvoorbeeld met veel verschillende artikelen, kun je beter deze formule gebruiken om de inkoopwaarde van de omzet te berekenen:

Waarde beginvoorraad + Prijs van je inkopen  – Waarde eindvoorraad = Inkoopwaarde van de omzet

Dit geeft het meest realistische beeld van je financiële situatie. Je kunt namelijk ook in een bepaalde maand heel veel inkopen doen en dezelfde maand weinig verkopen. Dan lijd je op papier een groot verlies, terwijl je de maanden erna juist veel verkoopt en weinig inkoopt.

Omzet Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Netto omzet € 289.000 € 365.000 € 438.000
Inkoopwaarde € 168.000 € 212.000 € 254.000
Bruto winst € 121.000 € 153.000 € 184.000

De omzet min de inkoopwaarde is je brutowinst.

3. Bepaal de vaste kosten

Vervolgens zet je alle vaste kosten op een rij en trek je deze van de brutowinst af. Onder de vaste kosten vallen onder meer:

Personeel

Huisvesting

Marketing

Bedrijfsverzekeringen

Reiskosten (auto, benzine)

Internet/telefoon

Let op: afschrijvingen op bedrijfsmiddelen vallen ook onder vaste kosten

Trek nu alle vaste kosten van de brutowinst af en je houdt het bedrijfsresultaat over. Dit is de nettowinst vóór belastingen.

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Personeelskosten € 33.000 € 33.000 € 33.000
Huisvesting

(huur bedrijfspand)

€ 32.000 € 33.000 € 34.000
Promotie

(events, flyers, free publicity, etc.)

€ 13.000 € 13.000 € 13.000
Algemene Kosten

(verzekeringen, onvoorzien)

€ 11.000 € 11.000 € 11.000
Afschrijvingen € 13.000 € 13.000 € 13.000
Totaal Bedrijfskosten € 102.000 € 103.000 € 104.000

4. Belastingen aftrekken

Je trekt hier vervolgens de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (ZvW) af.

Resultaat voor belasting € 9.000 € 40.000 € 70.000
Inkomstenbelasting € 0 € 8.044 € 22.587
Resultaat na belasting € 9.000 € 31.956 € 47.413

De bedragen zijn fictief

Het resultaat dat je overhoudt is de nettowinst.

 

Bron: Ik ga starten

Terug naar het overzicht