Financieel plan opstellen: zo doe je dat

Het opstellen van een financieel plan is van groot belang voor startende ondernemers. Hiermee breng je jouw financiële situatie in kaart en krijg je inzicht in de winstmogelijkheden en de risico’s van je onderneming.

Met een financieel plan licht je toe hoeveel startkapitaal je nodig hebt om jouw bedrijf op te kunnen richten en waar je het benodigde bedrag vandaan wilt halen.

Verder staat in het plan wat het verdienmodel is, wat je verwachte kosten zijn en wanneer je verwacht break-even te draaien.

Je beschrijft onder meer welke bedrijfsmiddelen je nodig hebt om te starten en laat zien hoe je deze investeringen wilt financieren. Klop je aan bij de bank, leen je liever bij familie en bekenden of heb je crowdfunding voor ogen?

Een financieel plan is onderdeel van je ondernemingsplan en heb je nodig om potentiële investeerders te overtuigen.

Je stelt een financieel plan op aan de hand van vier begrotingen:

  1. Investeringsbegroting
  2. Financieringsbegroting
  3. Exploitatiebegroting
  4. Liquiditeitsbegroting

Investeringsbegroting

In de investeringsbegroting beschrijf je welke investeringen noodzakelijk zijn om je plan te realiseren.

Je zet op een rij welke bedrijfsmiddelen je moet aanschaffen en hoeveel kapitaal je daarvoor nodig hebt. Je kijkt hierin zo’n 1 tot 3 jaar vooruit, zodat je een goed overzicht hebt van de investeringen die je moet doen.

Dit geldt voor zowel de vaste als vlottende activa. Dus bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan (vast) en bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan (vlot). Denk aan de inventaris van een nieuw pand (vast), maar ook aan de voorraden en marktonderzoek (vlot).

Financieringsbegroting

In de financieringsbegroting laat je zien hoe je de investeringen uit de investeringsbegroting gaat bekostigen. Vaak heb je hier externe financiering voor nodig. Hoe je dit gaat aanpakken beschrijf je in deze begroting.

Er zijn verschillende mogelijkheden voor externe financiering. Zo kun je een zakelijke lening bij de bank afsluiten, een crowdfundingcampagne starten, lenen je bij familie, bedrijfsmiddelen leasen of een aanvraag voor microkrediet doen via Qredits?

Exploitatiebegroting

In de exploitatiebegroting maak je een inschatting van de verwachte omzet en kosten. Zo maak je inzichtelijk of je de eerste drie jaar winst gaat maken en of je de investeringen terugverdient.

Een exploitatiebegroting heb je nodig voor inzicht in je onderneming. Je berekent precies hoeveel omzet je moet draaien om break-even te draaien en winstgevend te worden.

Je berekent dit door het bedrag te bepalen dat je aan omzet verwacht. Daarna trek je hier de inkoopkosten af, evenals alle zakelijke kosten.

Vervolgens verminder je dit bedrag met eventuele belastingen die je nog moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan de btw en inkomstenbelasting. Zo houd je de nettowinst over.

Liquiditeitsbegroting

Een liquiditeitsbegroting is een periodiek overzicht van je inkomsten en uitgaven. Je houdt daarmee je cashflow goed in het oog.

In de liquiditeitsbegroting zet je de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij, zodat je een beter inzicht krijgt hoe je financiële situatie is.

Vaak maak je eerst kosten (inkoop) voordat je de opbrengsten hebt. Zo ben je altijd op de hoogte van je cashflow en weet je op tijd of je op zoek moet gaan naar (kortlopende) externe financiering om je bedrijf gezond te houden.

Hierdoor leer je bijvoorbeeld steeds beter inschatten welke maanden of periodes geschikt zijn om investeringen te doen en om een financiële buffer op te bouwen.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht