Inkomstenbelasting berekenen: hoeveel moet je betalen?

Inkomstenbelasting voor zzp’ers is wat ingewikkelder dan voor mensen in loondienst. Hoe kun je de inkomstenbelasting (IB) berekenen en hoeveel moet je uiteindelijk betalen? Een uitleg met voorbeelden voor 2020 en 2021.

Inkomstenbelasting zzp: hoe werkt het?

Als je in loondienst bent, is de inkomstenbelasting vaak vrij eenvoudig. Veel velden zijn al voor je ingevuld en belastingen worden door de werkgever al ingehouden op het loon. Ben je zzp’er? Dan is dat niet zo.

Er komt dan dus veel meer kijken bij de inkomstenbelasting. Je moet bij elke betaalde factuur of verkocht product bedenken dat je een deel moet reserveren voor de Belastingdienst.

Tip: zet bij elke ontvangen factuur de inkomstenbelasting en btw meteen opzij

Aftrekposten inkomstenbelasting zzp

Er zijn verschillende aftrekposten die je kunt gebruiken. Met aftrekposten verlaagt de winst waarover je uiteindelijk belasting betaalt.

1. Zelfstandigenaftrek

De belangrijkste aftrekpost is de zelfstandigenaftrek. Die is bedoeld om ondernemers een fiscaal voordeel te geven. De zelfstandigenaftrek wordt sinds 2020 stapsgewijs afgebouwd. Voor 2020 mag je € 7.030 van je winst aftrekken, voor 2021 is de hoogte van de aftrek € 6.670.

2. Startersaftrek

Als startende ondernemer mag je naast de zelfstandigenaftrek ook nog gebruik maken van de startersaftrek. Je mag dan een extra bedrag van je belastbare winst aftrekken. Deze startersaftrek mag je drie keer gebruiken in de eerste vijf jaar dat je inkomstenbelasting doet.

De startersaftrek is de komende jaren wel een vast bedrag: € 2.123.

3. Mkb-winstvrijstelling

De derde aftrekpost, waar vrijwel alle ondernemers gebruik van kunnen maken, is de mkb-winstvrijstelling. Met de mkb-winstvrijstelling trek je 14% van je winst (na de zelfstandigen- en startersaftrek) af.

De enige voorwaarde is dat je ondernemer bent voor de Belastingdienst en dat je winst maakt. Dat is een belangrijk punt, niet iedereen die zich ondernemer noemt is ook ondernemer voor de Belastingdienst.

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst? Lees de voorwaarden in dit artikel.

Inkomstenbelasting zzp berekenen in 8 stappen

1. Bruto winst berekenen

Allereerst bereken je de bruto winst van het jaar waarover je inkomstenbelasting gaat berekenen. Dat is je omzet (het totaal van alle betaalde facturen of verkochte producten) verminderd met je bedrijfskosten (bijvoorbeeld inkoop van je voorraad, autokosten, huur van je bedrijfspand).

Bereken je omzet, winst en cashflow

2. Aftrekposten

Vervolgens trek je de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek af van je brutowinst. Over het bedrag dat je overhoudt, bereken je 14% mkb-winstvrijstelling. Deze 14% haal je van het bedrag af, dan krijg je je belastbare winst of belastbaar inkomen.

3. Belastingschijf bepalen

Vanaf 2020 gelden er twee belastingschijven. Is je belastbaar inkomen onder de € 68.508? Dan kom je volledig in belastingschijf 1. Met een belastbaar inkomen boven dat bedrag, betaal je voor het gedeelte erboven het belastingtarief uit schijf 2.

In 2020 is het percentage 37,35% in schijf 1 en 49,50% in schijf 2. In 2021 is het percentage 37,10% in schijf 1 en 49,50% in schijf 2. Het tarief in schijf 1 daalt dus in 2021.

4. Belasting Box 1 berekenen

Over het bedrag dat uit stap 2 komt (het belastbaar inkomen na aftrekposten), bereken je het percentage van de belastingschijf uit stap 3. We geven twee voorbeelden, zowel uit 2020 als 2021:

Met een belastbaar inkomen van € 50.000 in 2020 is de te betalen belasting: 50.000 x 37,35% = € 18.675

Met een belastbaar inkomen van € 80.000 in 2021 is de te betalen belasting: (68.508 x 37,10%) + (11.492 x 49,50%) = 25.416 + 5.689 = € 31.105

Let op: hier gaan nog Algemene heffingskorting en Arbeidskorting vanaf en komt Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet bij. Deze kortingen en bijdrage leggen we uit met dezelfde twee voorbeelden.

5. Algemene heffingskorting berekenen

Over het gedeelte van je belastbaar inkomen onder € 68.508 krijg je een algemene heffingskorting. Hieronder geven we een uitleg en een voorbeeld, kijk voor jouw situatie ook op de website van de Belastingdienst.

Let op: deze moet je als zzp’er zelf aanvinken. In loondienst staat deze automatisch aan.

Algemene heffingskorting 2020

In 2020 is de algemene heffingskorting € 2.711 bij je belastbaar inkomen onder € 20.711. Bij een hoger belastbaar inkomen is de heffingskorting € 2.711 verminderd met 5,622% van je inkomen boven € 20.711.

In het 2020 voorbeeld hierboven is de algemene heffingskorting: 2.711 – ((50.000 – 20.711) x 5,622%) = 2711 – (29.289 x 5,622%) = 2711 – 1647 = € 1.064

Algemene heffingskorting 2021

In 2021 is de algemene heffingskorting € 2.837 bij je belastbaar inkomen onder € 21.043. Bij een hoger belastbaar inkomen is de heffingskorting € 2.837 verminderd met 5,977% van je inkomen tussen de € 21.043 en € 68.508.

In het 2021 voorbeeld hierboven geldt geen heffingskorting, het belastbaar inkomen is namelijk hoger dan € 68.508. Met de berekening kom je dan ook op 0 uit: 2.837 – ((68508 – 21043) x 5,977%) = 2837 – (47.465 x 5,977%) = 2837 – 2837 = 0

6. Arbeidskorting

Als ondernemer mag je ook gebruik maken van de arbeidskorting, deze moet je ook zelf aangeven. De hoogte van deze arbeidskorting is wederom afhankelijk van je arbeidsinkomen.

Er gelden vijf verschillende schijven, met een maximum arbeidsinkomen van € 98.604 (in 2020) of € 105.736 (in 2021). Daarboven krijg je geen arbeidskorting. Kijk op de site van de Belastingdienst hoe hoog de arbeidskorting in jouw situatie is.

Arbeidskorting 2020 voorbeeld

In het 2020 voorbeeld hierboven is het belastbaar inkomen € 50.000 dus betaalt de ondernemer € 3.819 – 6% x (arbeidsinkomen – € 34.954). Dat komt neer op 3.819 – 6% x (50.000 – 34.954) = 3819 – 6% x 15.046 = 3819 – 903 = € 2.916

Arbeidskorting 2021 voorbeeld

In het 2021 voorbeeld hierboven is het belastbaar inkomen € 80.000, dus betaalt de ondernemer € 4.205 – 6% x (arbeidsinkomen – € 35.652). Dat komt neer op 4.205 – 6% x (80.000 – 35.652) = 4.205 – 6% x 44.348 = 4205 – 2.661 = € 1.544

7. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Als zzp’er moet je een bijdrage betalen voor de Zorgverzekeringswet. Voor werknemers in loondienst wordt deze bijdrage door de werkgever betaald.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van je belastbaar inkomen, dat je in stap 2 berekent. Er geldt wel een maximum inkomen. Het percentage en het maximum inkomen waarover je dit betaalt, verandert jaarlijks.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2020

In 2020 is de bijdrage 5,45% over een belastbare winst tot € 57.232. In het voorbeeld hierboven betaalt de ondernemer dus 5,45% over zijn hele belastbare winst van € 50.000, dat komt neer op € 2.725.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw 2021

In 2021 is de bijdrage 5,75% over een belastbare winst tot € 58.311. In het voorbeeld hierboven is de belastbare winst hoger dan het maximum, dus betaalt de ondernemer de bijdrage van 5,75% over het maximum. Dat komt neer op € 3.353.

8. Inkomstenbelasting (IB) berekenen

Van de belasting uit stap 4 trek je nog de Algemene heffingskorting (stap 5) en de Arbeidskorting (stap 6) en tel je de Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (stap 7) op. Dan krijg je de Inkomstenbelasting die je uiteindelijk betaalt.

Voorbeeld Inkomstenbelasting zzp 2020

Voor de ondernemer uit het voorbeeld 2020 geldt:

Inkomstenbelasting is € 18.675

Algemene heffingskorting is € 1.064

Arbeidskorting is € 2.916

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is € 2.725

Hij betaalt dus aan inkomstenbelasting: 18.675 – 1.064 – 2.916 + 2.725 = € 17.420.

Voorbeeld Inkomstenbelasting zzp 2021

Voor de ondernemer uit het voorbeeld 2021 geldt:

Inkomstenbelasting is € 31.105

Algemene heffingskorting is € 0

Arbeidskorting is € 1.544

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is € 3.353

Hij betaalt dus aan inkomstenbelasting: 31.105 – 0 – 1.544 + 3.353 = € 32.914.

Inkomstenbelasting zelf doen of uitbesteden

Zoals je ziet komt er veel kijken bij het doen van de inkomstenbelasting. Zzp’ers kunnen er dan ook voor kiezen om de inkomstenbelasting uit te besteden aan een boekhouder. Dat kost natuurlijk wel geld, maar kan je ook geld opleveren.

Je boekhouder weet namelijk van welke aftrekposten en kortingen jij gebruik kunt maken. Als je het zelf doet en er eentje vergeet, kan je dit veel geld kosten. En denk eens aan het gezegde: “tijd kost geld”. Dat geldt voor zzp’ers natuurlijk al helemaal, jij kunt je kostbare uren goed gebruiken voor je opdrachtgevers.

 

Bron: Ik ga starten

Terug naar het overzicht