Bv oprichten als zzp’er: dit zijn de voordelen

Bv oprichten als zzp’er? Na de eenmanszaak is de bv de meest gekozen rechtsvorm door startende ondernemers. In dit artikel gaan we niet alleen in op de voordelen van een bv starten, maar leggen we ook uit hoe het traject verloopt van het omzetten van een eenmanszaak naar een bv.

Waarom een bv oprichten als zzp’er?

Iedereen kan een besloten vennootschap (bv) oprichten: van schilder tot consultant. Er is geen specifiek beroep of branche aan te wijzen waarin bv’s oververtegenwoordigd zijn.

Toch kiezen de meeste ondernemers ervoor om een eenmanszaak op te richten. Zzp’ers die een bv willen oprichten, hebben hier normaal gesproken twee redenen voor:

 1. Geen persoonlijke aansprakelijkheid
 2. Belastingvoordeel

Aansprakelijkheid zzp’er en bv

Aansprakelijkheid is voor ondernemers een belangrijk thema. Bij een eenmanszaak ben je als zzp’er persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

Persoonlijke aansprakelijkheid eenmanszaak

De eenmanszaak is namelijk een natuurlijk persoon, dat houdt in dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen privé en zakelijk vermogen.

Gaat jouw bedrijf failliet, dan ga je ook persoonlijk failliet. In het slechtste geval ben je gedwongen je huis te verkopen.

Geen persoonlijke aansprakelijkheid bv

De bv kent een andere rechtsvorm: het is geen natuurlijk persoon, maar een rechtspersoon. Dat betekent dat je in principe niet aansprakelijk bent voor de schulden van je bv en dat je privé niet opdraait voor een faillissement.

Tenzij er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dat wil zeggen dat je nalatig bent geweest of hebt gefraudeerd.

Belasting betalen bv

Zzp’ers die een hoge winst maken, komen vanzelf voor de vraag te staan: wat is fiscaal het gunstigst: een eenmanszaak of bv? Met andere woorden: wanneer is een bv fiscaal voordeliger ten opzichte van een eenmanszaak?

Fiscaal omslagpunt

Financieel experts noemen dit het omslagpunt en de meeste experts schatten dit punt in bij een jaarwinst van € 150.000 of meer. Ondernemers die een kleine winst behalen, zijn dus fiscaal gunstiger uit met een eenmanszaak dan met een bv.

Aftrekposten eenmanszaak

Bij een eenmanszaak kom je namelijk in aanmerking voor diverse fiscale aftrekposten, waaronder:

Als je niet veel winst maakt, heb je door deze aftrekposten veel belastingvoordeel. Maar wie grote winsten behaalt, heeft relatief weinig aan deze aftrekposten. Je zit al in het hoogste belastingtarief en de aftrekposten brengen je niet een schaal lager.

Soorten belasting bv

Als je een bv opricht, krijg je te maken met verschillende soorten belasting:

 1. Vennootschapsbelasting
 2. Dividendbelasting
 3. Inkomstenbelasting over gebruikelijk loon

1. Vennootschapsbelasting

Op een bepaald punt (€ 150.000 winst) ben je fiscaal beter af met een bv. Het standaard lagere tarief van de vennootschapsbelasting weegt dan meer op tegen de aftrekposten van een eenmanszaak en de trapsgewijs stijgende inkomstenbelasting.

Als je een bv opricht, betaal je vennootschapsbelasting over de winst. Deze belasting bedraagt in 2020 16,5% tot een winst van € 200.000. Behaal je een winst groter dan € 200.000, betaal je 25% over de winst.

De vennootschapsbelasting gaat naar beneden:

 • In 2021 betaal je 15% tot een winst van € 245.000 en 25% over de winst daarboven
 • In 2022 betaal je 15% tot een winst van € 395.000 en 25% over de winst daarboven

2. Tarief aanmerkelijk belang

Het tarief aanmerkelijk belang gaat omhoog. Waar het tarief in 2019 nog op 25% lag, gaat het omhoog naar 26,90% in 2021.

Jaar Tarief box 2
2019 25%
2020 26,25%
2021 26,90%

Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Als je een bv opricht, is het kapitaal verdeeld in aandelen (hierover wordt dividend uitgekeerd) en zijn er twee verplichte organen: het bestuur en de aandeelhouders.

De aandeelhouders hebben de hoogste macht in een bv. De bestuurders hebben de dagelijkse leiding in het bedrijf, de aandeelhouders bepalen de richting van het bedrijf.

Als een zzp’er een bv opricht, is de bestuurder de enige aandeelhouder en daardoor directeur én grootaandeelhouder ineen.

3. Inkomstenbelasting over gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) ben je in dienst bij jouw bv en ben je verplicht jezelf loon uit te betalen. Dit moet een gebruikelijk salaris zijn (de gebruikelijk-loonregeling), waaraan jaarlijks door de Belastingdienst een minimum wordt gesteld.

Het is het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

 • Het hoogste loon binnen het bedrijf
 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
 • Ten minste € 47.000

Deze regel is in het leven geroepen om te voorkomen dat een dga zichzelf een laag loon uitkeert om belastingvoordeel via een dividenduitkering te verkrijgen.

Loon versus dividend

Het salaris van een dga bestaat namelijk uit loon en dividend. Je betaalt inkomstenbelasting over het loon en eventueel belasting over het dividend. Omdat het uitkeren van dividend belastingtechnisch gunstiger is, is het relatief duur om salaris op te nemen.

Het loon valt onder de inkomstenbelasting, terwijl in 2020 de dividendbelasting 26,25% bedraagt en de vennootschapsbelasting 16,5% (laag) en 25% (hoog).

Hoe richt je een bv op?

Wanneer je als ondernemer een bv wilt oprichten moet je aan twee voorwaarden voldoen:

 1. Je moet de bv inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK)
 2. Je moet een akte laten opmaken door een notaris.

Statuten oprichtingsakte

In de statuten van deze oprichtingsakte staan onder meer de naam en het doel van de rechtspersoon, de regels voor de uitgifte en overdracht van aandelen, de wijze van benoeming van het bestuur en de ontbinding van de rechtspersoon.

Inschrijven UBO-register

Sinds september 2020 schrijf je de vennoten bij de KvK-inschrijving ook in bij het UBO-register. UBO betekent Ultimate Beneficial Owner, dit zijn de mensen die eigenaar zijn of zeggenschap hebben over het bedrijf. Bij een nieuw bedrijf gebeurt dit meteen bij de KvK-inschrijving.

Bij een bv is een natuurlijk persoon die meer dan 25% van de aandelen in bezit heeft de UBO. Als zzp’er en dga ben je dus automatisch de UBO.

Verplichtingen bv

Een van de verplichtingen van een bv is het opstellen van jaarrekeningen en deze deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Welke eisen hieraan gesteld worden, hangt af van de grootte van de bv. Als zzp’er val je onder de kleine ondernemingen en mag je in bepaalde gevallen een verkorte balans inleveren.

Als je nalatig bent met het verstrekken of publiceren van de jaarstukken, kun je bij financiële problemen die hierdoor ontstaan, zoals een faillissement, wél persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

Switchen van eenmanszaak naar bv

Wanneer je als eenmanszaak bent begonnen, de zaken steeds beter gaan lopen en je met de winst in de buurt van het omslagpunt komt, kun je ervoor kiezen om de eenmanszaak over te zetten naar een bv.

Als je de zoekterm ‘eenmanszaak omzetten naar bv’ intikt op Google, verschijnen er tal van advertenties van bedrijven die dit voor je willen doen. Volgens deze partijen is dit in een mum van tijd geregeld en kost je dit zo’n ;€ 250 tot € 300.

Wil jij je eenmanszaak omzetten naar bv?

Er zijn drie manieren om dit te doen:

1. Activa passiva inbreng

De meest gekozen en meest eenvoudige optie. Kort gezegd verkoop je op deze manier alle bedrijfsmiddelen van jouw eenmanszaak aan de nieuwe bv. Deze verkoop is symbolisch en hier zijn verder ook geen kosten aan verbonden.

Let op: als je stille reserves of goodwill meeneemt naar de bv, moet je hierover nog inkomstenbelasting betalen.

2. Ruisende omzetting

Je kunt ook eerst met je eenmanszaak stoppen. Fiscaal gezien staak je het bedrijf en start je een nieuw bedrijf: de bv. Vervolgens moet je wel belasting afdragen over de stakingswinst.

Dit is een fiscaal ingewikkelde regeling, waarvan je bij de Belastingdienst de details kunt vinden. Ook in deze vorm betaal je inkomstenbelasting over de stille reserves of goodwill.

3. Geruisloze omzetting

De overdracht van eenmanszaak naar bv kan ook ‘geruisloos’. Onder bepaalde voorwaarden hoef je de stakingswinst niet fiscaal af te rekenen. Je moet dan wel de volledige onderneming inbrengen en je mag de aandelen die je als tegenprestatie voor je onderneming ontvangt, drie jaar lang niet verkopen.

Tip! De omzetting van eenmanszaak naar bv is, zoals de Belastingdienst zelf al aangeeft, een ingewikkeld proces. Roep daarom in alle gevallen de hulp van een jurist, accountant of gespecialiseerd bureau in om dit proces goed te laten verlopen.

 

Bron: Ik ga starten

Terug naar het overzicht