Zo stel je een balans op

Voor het opstellen van een jaarrekening is een balans praktisch onmisbaar. Een balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Een balans opstellen geeft je beter inzicht in de actuele financiële situatie van je bedrijf.

1. Wat is een balans?

Een balans opstellen doe je om een concreet overzicht van jouw bezittingen, schulden en eigen vermogen op een specifiek moment te krijgen.

De balans is dan ook vooral een momentopname; je krijgt hiermee een goed beeld van hoe de onderneming er op dat moment financieel voor staat en of je een positief of negatief eigen vermogen hebt.

Soorten investeringen

Daarnaast kun je uit de balans opmaken welke investeringen je in de afgelopen periode hebt gedaan en – nog belangrijker – hoe jij deze uitgaven hebt gefinancierd.

Een bedrijf starten kost naast energie vaak ook geld. Als startende ondernemer moet je vaak in veel zaken investeren.

Denk aan:

  • Investeringen in relevante bedrijfsmiddelen (computerapparatuur, bedrijfsauto)
  • Het huren of kopen van een geschikte bedrijfslocatie
  • Het (laten) ontwikkelen van een goede huisstijl

Dit soort investeringen zie je natuurlijk ook terug in de balans. Belangrijk om te bedenken is dat een balans altijd in evenwicht moet zijn.

Dat wil zeggen: de bedragen aan beide kanten moeten bij elkaar opgeteld op hetzelfde bedrag uitkomen.

 

2. Balans opstellen: hoe doe je dat?

Wij hebben hieronder een tabel opgenomen van een standaard balansindeling:

Activa

Passiva

Vaste activa

Vlottende activa

Eigen vermogen

Lang vreemd vermogen

Kort vreemd vermogen

 

Zoals je in de tabel ziet, bestaat een balans altijd uit een linker- en een rechterzijde.

Activa

Aan de linkerzijde (de activa-kant, ook wel debetzijde genoemd) benoem je jouw bezittingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan geld, goederen of debiteuren.

Passiva

De rechterzijde van de kolom (de passiva-kant, ook wel creditzijde) is bedoeld voor de gemaakte schulden. Deze worden onderverdeeld in:

  1. lang vreemd vermogen (leningen met een looptijd langer dan één jaar)
  2. kort vreemd vermogen (leningen met een looptijd van maximaal één jaar)
  3. je eigen vermogen

 

3. Wat is het verschil tussen vaste en vlottende activa?

Vaste activa zijn balansposten van de kapitaalgoederen die meer dan één productieproces of langer dan een jaar meegaan, zoals grond en terreinen, gebouwen, auto’s, computerapparatuur en de inventaris.

Vlottende activa zijn – de naam zegt het eigenlijk al een beetje – kapitaalgoederen die slechts één productieproces of minder dan een jaar lang meegaan.

Hieronder valt bijvoorbeeld de voorraad, maar ook grondstoffen, eventuele vorderingen, debiteuren en kasgeld.

 

4. Wat is het verschil tussen eigen, lang vreemd en kort vreemd vermogen?

Het eigen vermogen staat letterlijk voor het bedrag dat jij de afgelopen periode als ondernemer zelf in je bedrijf hebt geïnvesteerd.

Van het zogenoemde lang vreemd vermogen moet je apart melding maken, omdat het hier gaat om een lening of hypotheek met een looptijd van één jaar of langer.

Het kort vreemd vermogen is dan weer van toepassing op kortlopende schulden, zoals facturen die je nog moet betalen of het afdragen van belasting.

 

5. Hoe lang blijft een balans geldig?

Zoals gezegd is een balans een momentopname. Zodra je een nieuwe aanschaf doet of een product of dienst levert aan een klant, heeft dit gevolgen voor de balans.

Balansmutatie

Zo’n ontwikkeling wordt een balansmutatie genoemd. Het is echter niet handig voor het overzicht als je elke wijziging of ontwikkeling zou moeten verwerken in de balans. Het is daarom gebruikelijk om apart melding te maken van deze mutaties.

Houd er rekening mee dat ook de balansmutaties met elkaar in evenwicht moeten zijn. Stel: je hebt afgelopen zomer voor de medewerkers op kantoor nieuwe computerapparatuur aangeschaft. De kosten: € 1.500.

Dit betekent voor de balansmutatie dat je bij jouw huidige inventaris € 1.500 moet optellen, terwijl er bij de zakelijke rekening hetzelfde bedrag moet worden afgetrokken. Op deze manier blijft de balans in evenwicht.

 

Hulp nodig bij het opstellen van de balans?

Twijfel je of alles wel klopt? Leg de balans die je hebt opgesteld dan altijd eerst voor aan een boekhouder of accountant. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om de hele boekhouding uit te besteden aan een professional, die je dan ook kan helpen bij het balans opstellen.

Dit kan – zeker als je zelf moeite hebt met administratieve zaken – een verstandige beslissing zijn. Je moet in dat geval wel rekening houden met extra kosten.

Bedrijfsadministratie uitbesteden

De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van welk gedeelte van de bedrijfsadministratie je uitbesteedt, maar voor een zzp’er worden de gemiddelde kosten geschat op circa € 600 tot € 1.000 per jaar.

 

Bron: Ik ga starten

Terug naar het overzicht