Omzetbelasting voor zzp’ers: alles over de btw

Als startende ondernemer krijg je met omzetbelasting en de btw-aangifte te maken. Van het berekenen van de omzetbelasting voor zzp tot de verschillende btw-tarieven: dit moet je weten over de btw.

Omzetbelasting zzp, wat houdt dat in? 

Omzetbelasting wordt ook wel btw genoemd. Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Het is een afkorting voor de belasting die je betaalt over de omzet.

De btw die jij als zzp’er ontvangt van je klanten moet je afdragen aan de Belastingdienst. De btw van de zakelijke kosten die je maakt, mag je hiervan aftrekken. De omzetbelasting betaal je per kwartaal, of in uitzonderingsgevallen per maand of jaar.

Hoe doe je (digitaal) btw-aangifte? 

Als startende ondernemer krijg je, nadat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de eerste keer automatisch bericht dat je btw-aangifte moet doen.

Je ontvangt vervolgens automatisch van de Belastingdienst een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee je kunt inloggen op het beveiligde ondernemersgedeelte.

Er staat dan een link klaar met de aangifte omzetbelasting, waar je op klikt en dan is het een kwestie van alle vragen doorlopen. Bij iedere vraag staat een vraagteken, waar je op kunt klikken voor uitleg.

Gebruik je goede btw-nummer

Sinds 1 januari 2020 krijgen ondernemers twee verschillende btw-nummers.

Het oude btw-nummer, dat gekoppeld was aan je BSN-nummer, heet nu omzetbelastingnummer (ob-nummer). Het ob-nummer gebruik je alleen bij de communicatie met de Belastingdienst en dus ook voor je btw-aangifte.

Je nieuwe btw-identificatienummer gebruik je op je facturen, offertes, de website en bij transacties binnen de EU.

Het nieuwe nummer is ontstaan omdat er met het oude nummer fraude gepleegd kon worden, aangezien dat nummer aan je BSN-nummer is gekoppeld.

Factuurdatum is leidend

Bij de btw is de factuurdatum leidend, niet de betaaldatum. Als je een factuur (inclusief btw) over een klus in maart op 30 maart 2021 verstuurt, maar pas uitbetaald krijgt in april 2021, heeft de btw betrekking op maart en dus op het eerste kwartaal van 2021.

Factureer je deze opdracht op 1 april 2021, dan heeft de btw betrekking op het tweede kwartaal van 2021.

Lees in deze checklist alles over de btw-aangifte

Omzetbelasting (ob) berekenen

Als ondernemer ontvang je btw van klanten en betaal je btw aan leveranciers. Je mag de betaalde btw terugvragen als je de gekochte goederen en diensten gebruikt voor je bedrijf.

Je hebt hier wel een bon of factuur, met het bedrag zowel inclusief als exclusief btw, voor nodig om te bewijzen dat het een zakelijke aankoop is.

In de aangifte omzetbelasting geef je eerst de btw op over de omzet. Hierna vul je de btw over de gemaakte kosten in, dit heet voorbelasting. Vervolgens wordt dit in de aangifte automatisch met elkaar verrekend.

Lees meer over de voorwaarden en uitzonderingen in dit artikel over btw terugvragen

Tip: Onmisbaar bij je btw-aangifte: de btw-calculator

Tarief omzetbelasting zzp

Welk btw-tarief gebruik jij nou voor je producten en diensten, wat is het tarief omzetbelasting voor zzp? Dat hangt af van welk product of dienst je verkoopt. In Nederland kennen we drie verschillende btw-tarieven:

  1. 21%
  2. 9%
  3. 0%

In onderstaande tabel hebben we de verschillen tussen de btw-tarieven uitgelegd.

21%-tarief 9%-tarief (verlaagd tarief) 0%-tarief
Dit tarief geldt voor de meeste goederen en diensten, van smartphones tot rechtsbijstand. Het lage btw-tarief is per 2019 verhoogd van 6 naar 9%. Het verlaagde tarief geldt voor producten en diensten waarvan de overheid vindt dat ze voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar moeten zijn, zoals medicijnen of eten.

Bij andere zaken wil de overheid aanschaf stimuleren, zoals kunst. In al die gevallen geldt dus het lage tarief.

Overzicht van goederen en diensten met het verlaagde btw-tarief van 9%

Het 0%-tarief is bedoeld voor producten waarvoor een consument in een ander land de btw betaalt.

Als een buitenlands bedrijf jouw product inkoopt, betaalt de eindklant (de consument) daar de btw. Het 0%-tarief is iets anders dan vrijstelling van btw.

Overzicht van goederen en diensten met het 0%-tarief

Vrijstelling btw met de (nieuwe) KOR

Niet iedereen hoeft btw af te dragen. Als je maximaal een omzet van € 20.000 per jaar hebt, kom je wellicht in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR) en krijg je vrijstelling voor de btw.

Sinds 1 januari 2020 gelden hiervoor nieuwe voorwaarden:

  • Je bent ondernemer voor de btw. Je bent btw-ondernemer als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting
  • Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar

Let op: je mag geen btw aftrekken als je gebruik maakt van de nieuwe kleineondernemersregeling.

Hoe vaak doe je btw-aangifte?

Hoe vaak je btw-aangifte moet doen, krijg je na de inschrijving als ondernemer te horen van de Belastingdienst. In de meeste gevallen doen ondernemers per kwartaal aangifte voor de btw, maar er zijn twee uitzonderingen:

  • Maandelijks: indien je per kwartaal meer dan € 15.000 aan btw betaalt.
    Als je de aangifte of betaling niet op tijd doet, kan de Belastingdienst je ook verplichten de btw maandelijks af te dragen.
  • Jaarlijks: wanneer je per jaar minder dan € 1.883 aan btw betaalt.

Deadlines btw-aangiftes 2021

Dit zijn de deadlines voor de btw-aangiftes in 2021:

1e kwartaal 2021 30 april 2021
2e kwartaal 2021 31 juli 2021
3e kwartaal 2021 31 oktober 2021
4e kwartaal 2021 31 januari 2022

Let op: Doe je jaarlijks btw-aangifte? Dan moet je aangifte doen en betalen voor 31 maart van het nieuwe jaar.

Voorkom een boete

Maak het verschuldigde bedrag op tijd over aan de Belastingdienst. Op de bovengenoemde deadlines van de aangifte, moet je niet alleen btw-aangifte hebben gedaan, maar moet het geld ook op de rekening van de fiscus staan.

De eerste keer dat je te laat bent, krijg je een waarschuwing. Daarna krijg je een boete, die behoorlijk kan oplopen. Zet bovenstaande data dus in je agenda!

Bron: Ik ga starten

Terug naar het overzicht