Kleine ondernemersregeling vanaf 2020: dit is er veranderd

De kleine ondernemersregeling (KOR) gaat op de schop. Vanaf 1 januari wordt de vrijstelling van de btw bepaald op basis van omzet in plaats van te betalen btw. Dit zijn de gevolgen voor jou.

Wat is de kleine ondernemersregeling (KOR)?

De KOR is in het leven geroepen om kleine ondernemers tegemoet te komen. Als je aan de voorwaarden voldoet, hoef je minder of geen btw af te dragen. Je vermeldt dan geen btw meer op je facturen. In sommige gevallen hoef je zelfs geen aangifte omzetbelasting meer te doen.

Nieuwe KOR vanaf 2020: regels

Vanaf 2020 gelden nieuwe voorwaarden. Als je hieraan voldoet, kun je je bedrijf aanmelden voor de nieuwe KOR:

  • Je bent ondernemer voor de btw. Je bent btw-ondernemer als je zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting
  • Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar
  • Let op: je mag geen btw aftrekken als je gebruik maakt van de nieuwe kleine ondernemersregeling

Alle ondernemers kunnen hieraan meedoen. Of je bedrijf een rechtspersoon is of niet, maakt bij de nieuwe kleine ondernemersregeling niet meer uit.

Aanmelden nieuwe KOR

Wil je graag gebruikmaken van de nieuwe kleine ondernemersregeling? Dan moet je je aanmelden via een online formulier. Je ontvangt dan binnen zes weken bericht.

Doe dit vóór 20 november als je op 1 januari van het nieuwe jaar deel nemen aan de nieuwe KOR. Wil je je afmelden? Dat kan via een ander formulier.

Kleineondernemersregeling: 3 jaar

In principe maak je minstens drie jaar lang gebruik van de kleineondernemersregeling, tenzij je een kalenderjaar meer dan € 20.000 aan omzet draait. Dit moet je direct doorgeven.

Je kunt niet tussentijds stoppen. Ook niet als als je een grote investering wilt doen en dus de btw wilt kunnen aftrekken. Er is wel een aantal uitzonderingen, die vind je op de website van de Belastingdienst.

Omzet schatten

Als je je aanmeldt voor de nieuwe KOR, word je gevraagd een schatting te maken van je omzet. Dit kan als starter best lastig zijn.

Waarschijnlijk heb je een aanlooptijd nodig voor je echt omzet begint te maken.

Houd er ook rekening mee dat de Belastingdienst vraagt om de omzet per kalenderjaar. Als je in september begint, telt dus alleen de omzet van september tot en met december.

Ik maak gebruik van de oude KOR, wat nu?

Als je voor 2020 al gebruik maakt van de KOR, heb je vanaf komend jaar niet meer automatisch recht op btw-vrijstelling of vermindering. Om toch gebruik te kunnen maken van de voordelen, moet je je bedrijf aanmelden voor de nieuwe KOR.

De ontheffers van administratieve verplichtingen (vrijgestelden) worden automatisch omgezet en zijn inmiddels per brief geïnformeerd door de Belastingdienst.

Toch meedoen met de KOR

Het kan zijn dat je in de oude regeling geen recht hebt op de kleine ondernemersregeling, maar in de nieuwe wel. Als je voor alle omzet 21% btw zou moeten betalen, kom je met de nieuwe omzetgrens van € 20.000 op € 4.200 aan btw. Dit is een stuk hoger dan de oude btw-grens van € 1.883.

Regels KOR tot 2020

De regels om in aanmerking te komen voor de kleineondernemersregeling zijn dus veranderd. In 2019 gelden deze regels:

  1. Na aftrek van de voorbelasting hoef je op jaarbasis minder dan € 1.883 te betalen aan de Belastingdienst
  2. Jouw bedrijf is geen rechtspersoon (een bv of nv is dit bijvoorbeeld wel). Je hebt dus een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma
  3. Je onderneming is gevestigd in Nederland
  4. Je administratie is op orde wat betreft de btw, of je hebt op tijd een ontheffing aangevraagd

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht