Zzp’er, pas op! Ongewilde loondienst ligt op de loer

Voer je volledig naar wens als zzp’er een klus uit bij een opdrachtgever, wordt zomaar bepaald dat je er in loondienst bent. Klinkt onwaarschijnlijk? Het kan binnenkort realiteit zijn. Hiervoor ligt een uitvoerig advies bij de Hoge Raad.
Het advies is afkomstig van advocaat-generaal (AG) Ruth de Bock. In haar advies aan de Hoge Raad gaat De Bock uitvoerig in op de afbakening van de begrippen ‘arbeidsrelatie’ en ‘arbeidsovereenkomst’. De aandacht richt zich daarbij in het bijzonder op zzp-inhuur, omdat een zzp-overeenkomst volgens haar goed illustreert hoe twee partijen onderling kunnen overeenkomen dat ze niét samenwerken op basis van een arbeidsovereenkomst. En zelfs wanneer beide partijen dit willen, is dit volgens de AG ongewenst. Waarom? Dit ‘omzeilen van de arbeidsovereenkomst’ ondermijnt ons systeem van arbeidsrechtelijke bescherming, aldus De Bock.

Geen ondernemerschap? Een arbeidsovereenkomst!
De AG pleit ervoor dat een arbeidsrelatie op nieuwe, vaste factoren moet worden gebaseerd. Bijvoorbeeld de ‘organisatorische inbedding van de werknemer/zzp’er bij de opdrachtgever’. En de ‘afhankelijkheidspositie van de werknemer/zzp’er’ (hoe zelfstandig werkt de zzp’er/werknemer?). Zodra ondernemerschap ontbreekt – wanneer de werkende bijvoorbeeld geen onderhandelingspositie heeft gehad bij het bepalen van het tarief – is sprake van een gezagsverhouding en dan moet de werknemer/zzp’er werken volgens een arbeidsovereenkomst.

Hoge Raad volgt adviezen meestal op
Het advies is uiteraard nog niet uitgewerkt in concrete wetten en regels, maar het is vrij reëel dat het wordt opgevolgd. De Hoge Raad volgt in de praktijk het merendeel van de adviezen op die het ontvangt van advocaten-generaal. Verwacht wordt wel dat de Hoge Raad met een besluit wacht op de arbeidsmarktplannen van het kabinet en de reactie van de Eerste Kamer op de adviezen in het rapport van de commissie Borstlap (over de toekomstige arbeidsmarkt).

Werk zoals jij wilt
Als jij als zzp’er dit soort risico’s niet wilt lopen, kun je werken via Tentoo. Tentoo fungeert dan als jouw juridisch werkgever, terwijl je al je vrijheden als zelfstandig ondernemer behoudt. Jij bepaalt voor wie je werkt en wat je tarief is. En je kunt zorgeloos werken voor zoveel of zo weinig opdrachtgevers als jij wilt. Bijkomend voordeel: Tentoo draagt voor jou alle benodigde premies af. Zo bouw je automatisch bij elke klus (net als een iemand in loondienst) een verzekering op tegen ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Lees hier alles over zzp’en/freelancen via Tentoo.

Bron: Rechtspraak – Advies aan Hoge Raad

 

Terug naar het overzicht