Wat zijn de beoordeling criteria bij een financieringsaanvraag?

Een financieringsaanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkheid van de voorwaarden is verschillend bij de diverse partijen.
In totaliteit zal een aanvraag beoordeeld worden op de onderstaande criteria:

 1. Ondernemer
  De zogenaamde “vent in de tent” wie ben je, heb je benodigde ondernemers kwaliteiten, BKR registraties?
 2. Ondernemer
  Welke rechtsvorm ga je hanteren, eenmanszaak, VOF, of een BV? Welke doelgroep ga je benaderen, probeer deze eerst zo nauwkeuring mogelijk te segmenteren en daarna de omvang te bepalen.
  Hoe ziet de markt eruit, is dit een dalende markt of juist een stijgende markt? Hoe zien de welbekende P’s eruit? Maak een swot analyse.
 3. Eigen inbreng
  Dit moet ongeveer 20% zijn. De eigen inbreng kan ook bestaan uit een auto of computer. Uiteraard zijn gelden het beste
 4. Liquiditeit
  Zorg ervoor dat je klanten hebt, voordat je start. Dit kan door gedegen marktonderzoek vooraf. Is er na financiering voldoende ruimte voor betaling rente en aflossing.
 5. Zekerheid
  Welke zekerheden kunnen geboden worden. Hierbij kan de overwaarde van het huis gebruikt worden, of een borgtocht van bijvoorbeeld ouders.
  Verder kan ook de overheid in sommige situaties borg staan door een borgstellingskrediet.

Meer info: Goede Zaak.nl

Terug naar het overzicht