Starten vanuit arbeidsongeschiktheid of bijstand

Behalve vanuit de WW is het mogelijk om te starten vanuit een arbeidsongeschiktheidssituatie. En ook vanuit de bijstand kun je voor jezelf beginnen. Dit zijn de mogelijkheden.

1. Starten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Wil je een bedrijf starten? Bespreek dit dan eerst met je contactpersoon/arbeidskundige bij het re-integratiebedrijf of het UWV.

Als deze positief is, kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een re-integratietraject. Je hebt de mogelijkheid om te profiteren van een aantal startersregelingen:

 • Extra coaching, training of ondersteuning door een zogeheten IRO-traject (Individuele Re-integratie Overeenkomst).
 • In sommige gevallen kun je een starters- of voorbereidingskrediet krijgen via het UWV. Klik hier voor meer informatie.
 • Als beginnende zelfstandige met een arbeidshandicap kom je ook in aanmerking voor een vergoeding voor werkplekvoorzieningen, vervoer of andere voorzieningen. Het UWV regelt dit en vertelt je er meer over.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Om startende ondernemers met een arbeidshandicap meer kansen te geven op de arbeidsmarkt, heeft de overheid de regeling startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in het leven geroepen.

Startende ondernemers met een arbeidsbeperking kunnen een beroep op deze regeling doen als ze aan de volgende criteria voldoen:

 • Je bent dit jaar ondernemer voor de Belastingdienst.
 • Je hebt nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
 • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Je was in de vijf voorgaande kalenderjaren tenminste één jaar geen ondernemer.
 • Je voldoet niet aan het urencriterium van 1225 uur, maar wel aan het verlaagde urencriterium van 800 uur.

Tip: Lees in dit artikel alles over startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

2. Starten met een bijstandsuitkering

Als je een bijstandsuitkering hebt, kan de gemeente je ondersteunen bij het starten van een eigen bedrijf.

Heb je een goed idee en denk je dat het ondernemerschap bij je past? Overleg dan met de gemeente of het eventuele re-integratiebedrijf als je in een re-integratietraject zit.

Zij kunnen je in bepaalde gevallen ondersteunen bij het realiseren van je plannen. Als zij positief tegenover je ondernemingsplannen staan, kom je in aanmerking voor een zogeheten voorbereidingsjaar.

Je behoudt in dat jaar je uitkering en bent in deze periode vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Je maakt dan gebruik van het zogenoemde Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Een belangrijke voorwaarde om hierop aanspraak te maken is dat je bedrijf voldoende levensvatbaar is. Daarnaast moet je hiervoor:

 • Aan eventuele vestigingseisen voldoen.
 • Voldoen aan het urencriterium en dus minimaal 1225 uur per jaar in je bedrijf werkzaam zijn. Dit komt neer op gemiddeld 23,5 uur per week.
 • Er rekening mee houden dat hulp via een bank of een borginstellingsfonds dan niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Meer informatie over het starten van een onderneming vanuit een bijstandsuitkering vind je op deze pagina van Rijksoverheid.nl.

De start en je uitkering

Je inkomsten als zelfstandige worden verrekend met je Ziektewet-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WIA-uitkering.

Indien je winst maakt, kijkt het UWV of de uitkering moet worden aangepast, zodat het risico dat je achteraf veel geld moet terugbetalen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Besluit je op een later moment om weer te stoppen met het bedrijf? Dan ontvang je – mits je aan de voorwaarden voldoet – weer je oude uitkering.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht