VOA Online (Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn)

Wat doet de VOA?
– Belangenbehartiging.
– Optreden als vertegenwoordiger in diverse lokale en regionale platforms.
– Spreekbuis naar de gemeente.
– Kennisdelen via diverse media en informatieve bijeenkomsten.
– Bieden van tools voor talentvol personeel en een vitale arbeidsmarkt.
– Organiseren van netwerk- en thematische bijeenkomsten, sociale activiteiten.
– Stimuleren van een vitaal en ondernemend Alphen aan den Rijn.

Wie vertegenwoordigt de VOA?
Starters, ZZP’ers, Retail en detailhandel en MKB en grootbedrijf.

Wat wil de VOA bereiken?
– Een krachtige lokale economie in het hart van de Randstad.
– Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeid.
– Een bruisend en aantrekkelijk winkelaanbod.
– Goede bereikbaarheid met auto, fiets en openbaar vervoer.
– Een imago dat past bij de ambities van Alphen aan den Rijn.

Terug naar het overzicht