Logo UWV

UWV

Het UWV is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor de actuele Arbeidsmarkt- en Gegevensdienstverlening. Daarnaast zorgt het UWV voor inkomen als werken tijdelijk onmogelijk is en begeleiden zij mensen in een uitkeringssituatie. Dit kan onder andere zijn vanuit een Werkeloosheidsuitkering (WW), een Wajong uitkering en een WIA uitkering.

Verder loopt het inzetten van een Scholingsbudget voor kansberoepen en de uitvoering van het STAP-budget via UWV.

Ook richting werkgevers in de regio speelt het UWV een belangrijke rol. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is aan de orde van de dag. Hier kunnen dan ook enkele instrumenten voor worden ingezet. U kunt hierbij denken aan proefplaatsingen, loonkostensubsidie, Job coaching.

Het UWV heeft daarnaast enkele deskundige en gespecialiseerde adviseurs in huis, die klanten ondersteunen en begeleiden in het opzetten van een eigen onderneming. Gericht op ZZP ‘ers die vanuit een uitkeringssituatie voor zichzelf willen beginnen. Zo kent de Werkloosheidswet enkele instrumenten om klanten hiermee te ondersteunen. Denk aan een onderzoeksperiode van 6 weken en mogelijk daarna een startperiode van 26 weken.

Deze instrumenten zijn altijd op maat gesneden en worden altijd ingezet in overleg met de klant.

Terug naar het overzicht