Straetus

Straetus West-Brabant richt zich als bewezen franchiseformule volledig op het oplossingsgericht innen van openstaande facturen van ondernemer, waarbij het behoud van de klant voor toekomstige zaken voorop staat.

Straetus West-Brabant is één van de vestigingen, een professionele organisatie, die zich onder meer richt op het verzorgen van het debiteurenbeheer, incasso, juridische ondersteuning en advies diensten van haar opdrachtgevers.

Straetus West-Brabant ziet dit debiteurenbeheer als maatwerk, waarbij in nauw overleg met de opdrachtgever aan de hand van een ”menukaart” wordt bepaald op welke wijze aan het debiteurenbeheer vorm wordt gegeven.

Ons klantcontactcentrum kan daarbij een belangrijke rol spelen. Zij kan door persoonlijk contact met de debiteur zorgdragen voor een check op de juistheid van de factuur van onze opdrachtgever en de deugdelijkheid van de door deze geleverde prestatie, dienst of product. Straetus West-Brabant richt zich op het verlagen van het aantal openstaande vorderingen, het verkorten van de betalingstermijnen en het verbeteren van de cashflow van de opdracht gevers.

Straetus West-Brabant hecht aan het klanttevredenheid en leg uit hoe het bedrijf streeft naar een oplossingsgerichte aanpak die zowel de belangen van de opdrachtgevers als die van de debiteuren behartigt.

Vindt geen of slechts gedeeltelijke betaling van de factuur van onze opdrachtgever plaats, dan verzorgt Straetus West-Brabant zowel het buitengerechtelijke incassotraject als een eventueel daaropvolgend gerechtelijke procedure voor onze opdrachtgevers, Straetus West-Brabant beschikt daarover over een eigen juridische afdeling, onder leiding van juristen.

Om onze opdrachtgevers ook op juridisch gebied bij te staan, bieden wij de mogelijkheid om tegen een sterk concurrerende vergoeding een juridisch abonnement bij ons af te sluiten. op basis daarvan heeft u recht op een aantal gratis advies uren en daaropvolgende uren tegen een sterk gereduceerd advies.

Belangstelling voor onze diensten? Wij zijn graag bereid u daarvoor in een persoonlijk gesprek te informeren. Belt u 088-044 00 24 of westbrabant@straetus.nl

Onze kernwaarde zijn: Persoonlijk, Transparant en Ondernemend

Terug naar het overzicht