Regionale Sociale Dienst

Ondernemen of ondernemer?

Loopt uw onderneming op dit moment niet goed? En hebt u tijdelijk extra geld nodig om uw bedrijf te redden of om van te leven? Is uw gezinsinkomen beneden bijstandsniveau?
Dan kunt u een beroep doen op de BBZ (Bijstand voor zelfstandigen) of op de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

De RSD voert deze regelingen uit en kan u als ondernemer ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld door middel van een lening of een aanvulling op uw inkomen tot bijstandsniveau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs via telefoonnummer 06 – 20 48 96 43 of 06 – 51 90 51 77. Mailen kan ook: bbz@rsdkrh.nl

 

Terug naar het overzicht