logo-pbcgroup

PBC Group

PBC Group is onder andere Businesscoach voor beginnende en net gestarte ondernemers en biedt begeleiding en ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategisch plan voor jouw bedrijf. Denk aan het definiëren van jouw doelen, het identificeren van de doelgroep, hoe bied ik mijn product of dienst het beste aan, het uitvoeren van de SWOT-analyse (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf) en hoe hiermee om te gaan. Tijdens het gehele traject bieden wij continu waardevolle feedback en zijn wij jouw sparringpartner.

Terug naar het overzicht