Ouwerkerk Notariaat

Het is ons werk om, samen met u, uw wensen in kaart te brengen, u te wijzen op juridische mogelijkheden en tot slot alles vast te leggen in een (notariële) akte. Daarvoor is persoonlijk contact onontbeerlijk en een helder taalgebruik vanzelfsprekend. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor een kennismakingsgesprek. Daar zijn natuurlijk geen kosten aan verbonden. Samen drinken we een kopje koffie en zetten we de zaken op een rij.

Welkom bij Ouwerkerk Notariaat!

Terug naar het overzicht