OndernemersStart.nl

De ondernemer moet vooral bezig zijn met ondernemen, en niet met een lange zoektocht naar de juiste adviseurs. OndernemersStart.nl biedt de startende én gevorderde ondernemer een platform van – onafhankelijk van elkaar samenwerkende – adviseurs. Samen bieden zij het gehele scala van kennis aan waar de ondernemer behoefte aan heeft. Of het nu gaat om financiële, juridische, administratieve of verzekeringstechnische zaken, via OndernemersStart.nl zijn de juiste adviseurs met elkaar verbonden voor de vragen en behoeften van de ondernemer.

De samenwerkende adviseurs van OndernemersStart.nl willen vanuit deze insteek als partner van de ondernemer fungeren. De betrokken adviseurs zijn ook allemaal als startende ondernemer begonnen. Zij kennen de behoeften en spreken de taal van de (startende, maar ook opgestarte) ondernemer.

Terug naar het overzicht