Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) | Wat wil je beschermen?

Je idee?

Je logo?

Je concept?

Je uitvinding?

Je naam?

Je ……………

Het is belangrijk om als (startende) ondernemer een goede inventarisatie te maken van eigendommen waarbij je wellicht niet zo snel stil staat. Namelijk, je intellectuele eigendom. Het is niet direct tastbaar, maar  kan wel zeer waardevol zijn voor het succes van je onderneming. En waarvan het verlies best wel grote gevolgen kan hebben.

Wat als jij je naam moet veranderen?

Wat als iemand jouw teksten gebruikt?

Wat als je na gesprekken over jouw slimme concept bemerkt dat die partij toch niet zo betrouwbaar was?

Wat als ………

Probeer dit te voorkomen door jezelf voldoende te informeren over de mogelijkheden die bestaan om jouw intellectuele eigendom te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld  door in gesprek te gaan met ons.

Wij zijn het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, het bureau van de overheid waar je een merk of model kunt registreren. Of een datumstempel op je idee kunt laten zetten.

Terug naar het overzicht