EMD Coaching & Consultancy

Mijn naam is Anne-Marie de Vries-van Dijen. Mijn beroep is Spoedeisende hulp arts. Dat beroep houdt in dat alle patiënten die op een Spoedeisende hulp van een ziekenhuis binnenkomen door mij (of collega’s) opgevangen worden en behandeld. Daarnaast ben ik sinds April 2018 ondernemer. Mijn diensten als SEH arts werk ik op ZZP basis. Daarnaast ben ik coach en intervisie begeleider. Mijn missie is nog niet klaar; ik ben van plan een aantal specialisatie opleidingen te doen en een mediation opleiding.(een uitgebreide missie en visie staan op mijn website die bijna klaar is)

Waarom doe ik dit ? Tijdens mijn werk als SEH arts begon ik steeds meer te ervaren dat ik verwacht werd om te coachen, richting- en leiding geven of succesvol samen te werken. Het klinkt als iets heel vanzelfsprekends, zeker voor een beroep waarin je vaak onder hoge druk werkt. Tijdens de medische opleiding krijg je daar echter weinig kennis over. Uit ervaring kan ik inmiddels zeggen dat coaching en intervisie bijzonder krachtige methoden zijn om het beste uit jezelf te halen, ook als (beginnend) ondernemer.

Bij mijn manier van coaching leer je snel in contact te komen met je onderliggende overtuigingen en behoeftes. Dat is noodzakelijk want als je iets wil veranderen is dat meestal de basis van je gedrag. Door hiermee in contact te komen kun je zelf veranderingen zien en doorvoeren. Coaching is geen advies. Advies van buiten af remt en roept weerstand op. Echte verandering komt vanuit jezelf. Mijn aanpak is transparant en direct.

Door intervisie coaching leer je van elkaar en leer je succesvol en respectvol samenwerken. In de engelse literatuur wordt intervisie ‘peer review” genoemd en dat is precies wat het is. Het is een collegiaal consult. Maar dan op een gestructureerde wijze. Door middel van een gestructureerd proces wordt de case-inbrenger zich bewust van zijn positie en ontvangt na een analyse een reflectie van alle deelnemers. Als intervisie coach begeleidt ik dit proces. Het bevordert uitwisseling van ervaringen, samenwerken, leren van elkaar maar ook leren luisteren en doorvragen. Een intervisie bijeenkomst bestaat uit 5-15 deelnemers. Als je geïnteresseerd bent in coaching of het organiseren van intervisie bijeenkomsten zoek mij dan op op de startersdag in Barneveld en ik vertel je er meer over.

Terug naar het overzicht