Economie 071 (hoofdpartner)

Economie071 is een samenwerking van zes gemeenten, ondernemersverenigingen en de onderwijs- en kennisinstellingen uit de Leidse regio. Er wordt gewerkt aan concrete projecten die de economie in de regio stimuleren. Thema’s als retail, MKB, innovatie en ondernemerschap staan daarbij centraal.
Voor meer informatie: www.economie071.nl

Terug naar het overzicht