Prinsze Notariaat

Het kantoor Prinsze Notariaat is sinds 1998 in verschillende vormen als gevolg van wisselende samenwerkingen, aanwezig in Almere.

Het kantoor is een all round notarispraktijk met een behoorlijk deel vennootschapsrecht en probeert dicht bij haar klanten te staan, de menselijke maat is de leidraad.

Dit doen we door transparant te communiceren met onze klanten zodat inzichtelijk is wat er nou allemaal bij behandeling van dossiers komt kijken.

We vinden het belangrijk dat de klant kan zien wat er gebeurt, zich vrij voelt om daar vragen over te stellen zodat inzichtelijk wordt wat er wordt vastgelegd en de klant daar met een gerust hart voor tekent.

Een belangrijk aspect in de gekozen wijze van communiceren met de klant is dat we het belangrijk vinden dat deze zich “gezien” voelt als persoon, vertrouwen over en weer maakt de onderlinge communicatie zoveel makkelijker en bevredigender.

Terug naar het overzicht