Ondernemen in 2020: dit verandert er voor jou

Van de verlaging van de zelfstandigenaftrek tot de nieuwe kleineondernemersregeling: ook in 2020 voert de overheid weer nieuwe wetswijzigingen door. Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor ondernemers per 1 januari 2020.

Dit zijn de meest relevante veranderingen voor jouw bedrijf in 2020 op een rij. Lees het hele artikel of klik hieronder op het voor jouw belangrijkste item.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De maatregel die afgelopen Prinsjesdag voor de meeste ophef onder ondernemers zorgde, was de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost was tot dit jaar (2019) een vast bedrag van € 7.280 dat je van de winst mag aftrekken.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd naar een bedrag van € 5.000. Tot en met 2027 wordt de aftrekpost jaarlijks met € 250 verlaagd, in 2028 gaat de subsidie eenmalig met € 280 omlaag, tot de zelfstandigenaftrek nog € 5.000 bedraagt.

In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030. Aan de startersaftrek verandert niets: deze blijft € 2.123.

Verlaging vennootschapsbelasting

Ook de vennootschapsbelasting wordt tot 2021 stapsgewijs verlaagd (zie tabel). Deze belasting is relevant voor starters die kiezen voor een nv of bv.

Belastbaar bedrag Tarief 2019 Tarief 2020 Tarief 2021
Tot € 200.000 19% 16,5% 15%
Meer dan
€ 200.000
25% 25% 21,7%

Let op: reken jezelf nog niet direct rijk met deze belastingverlaging. De tarieven binnen de belastingschijven veranderen waardoor het voordeel van de verlaging van de vennootschapsbelasting minder kan worden.

Een dga betaalt vaak ook nog belasting in box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang. De belasting in box 2 stijgt in 2020 van 25% naar 26,25% om in 2021 op 26,9% uit te komen.

Nieuw btw-nummer

Alle eenmanszaken in Nederland moeten vanaf 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer gebruiken in externe uitingen (website, facturen, communicatie met klanten). Afgelopen maand ontvingen zo’n 1,3 miljoen ondernemers van de Belastingdienst een brief met hun nieuwe btw-identificatienummer.

Het nieuwe btw-id is vanwege de privacywet AVG niet meer aan je BSN-nummer gekoppeld, waardoor ondernemers minder kwetsbaar moeten worden voor identiteitsfraude. Let dus goed op dat je vanaf 1 januari het goede, nieuwe btw-nummer bij klanten en leveranciers opvraagt en doorgeeft.

Werken binnen de EU

Als je binnen de EU zaken doet, moet je vanaf deze datum je nieuwe btw-id gebruiken in de communicatie met je klanten. Geef je nieuwe btw-id ook door aan leveranciers in het buitenland, zij moeten jouw btw-nummer ook vermelden.

Btw-aangifte

Een belangrijk aandachtspunt is dat je bij de communicatie met de Belastingdienst voorlopig nog je oude btw-nummer blijft gebruiken, ook na 1 januari 2020.

Voor de btw-aangifte gebruik je dus nog je oude btw-nummer. Om verwarring te voorkomen heet dit oude btw-nummer vanaf 1 januari 2020 dan ook omzetbelastingnummer.

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)

Vanaf 1 januari 2020 gaat ook de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. De vrijstelling van de btw wordt dan bepaald op basis van omzet in plaats van te betalen btw.
Als je een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar hebt, kun je je aanmelden voor de KOR. Je hebt dan btw-vrijstelling en doet geen aangifte omzetbelasting.

Belangrijk: je vermeldt je nieuwe btw-identificatienummer wel op je facturen.

Voorwaarde nieuwe KOR

Dit zijn vanaf 2020 de voorwaarden voor de nieuwe KOR:

  • Je bent ondernemer voor de btw
  • Je bedrijf is in Nederland gevestigd, of je hebt hier een vaste inrichting
  • Je hebt een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar

 Let op: je mag geen btw aftrekken als je gebruik maakt van de nieuwe kleine ondernemersregeling

Als je wilt meedoen met de nieuwe KOR, moet kun je je met dit formulier aanmelden.

Aanmelding belastingdienst

Als je vanaf 1 januari 2020 wilt meedoen, had je je uiterlijk afgelopen 20 november bij de Belastingdienst moeten aanmelden. Maar je kunt ook na 1 januari 2020 starten met de nieuwe KOR.
De aanmelding moet dan uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het nieuwe aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn.

Alternatief voor de wet DBA

De wet DBA wordt vanaf 1 januari 2021 geschrapt. Het kabinet broedt momenteel op een alternatief, dat in 2021 concreet moet zijn: de webmodule. 2020 wordt gezien als een overgangsperiode, de wet DBA wordt dan ook niet gehandhaafd met boetes achteraf.

Minimumuurtarief zzp’ers

Het alternatief, de nieuwe opdrachtgeversverklaring, moet schijnzelfstandigheid tegengaan, maar ook zekerheid bieden aan zzp’ers en opdrachtgevers. Een minimumuurtarief voor zzp’ers is straks een belangrijk criterium om schijnzelfstandigheid op te sporen.

Minister Koolmees wil een minimumuurtarief van 16 euro voor zzp’ers invoeren. Ondernemers met een tarief van minimaal 75 euro krijgen een zelfstandigenverklaring. Voor de grootste groep daartussen wordt er een webmodule ingevoerd: de online opdrachtgeversverklaring.

Tariefwijzigingen aftrekposten

Het Belastingplan 2019 werd vorig jaar al gepresenteerd, maar de echte gevolgen gaan ondernemers pas vanaf 2020 merken. Voor particulieren is de versnelde invoering van het tweeschijvenstelsel relevant: het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35% en het toptarief 49,5%.

Aftrekposten inkomstenbelasting

Voor ondernemers is van belang dat aftrekposten in de inkomstenbelasting alleen nog tegen het laagste tarief afgetrokken mogen worden en niet, zoals nu, in het hoogste tarief. Vanaf 2020 zal dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd worden naar het tarief van 37,05 procent.

Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek en de AOV-premie, zoals te zien is onderstaande tabel:

2019 2020 2021 2022 2023
Max. tarief aftrekbare kosten eigen woning 49% 46% 43% 40% 37,05%
Max. tarief overige aftrekposten 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

Verplichte AOV

Na lange onderhandelingen werd afgelopen zomer een voorlopig pensioenakkoord gesloten tussen vakbonden, werkgeversorganisaties en het kabinet. Een van de opvallendste maatregelen hierin was dat er een AOV-verplichting voor zzp’ers is afgesproken.

Volgens de vakbonden is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering noodzakelijk, omdat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd voeren met zzp’ers. Veel zelfstandigen hebben zich niet verzekerd en zijn voor werkgevers mede daarom relatief goedkoop.

Alle belangenverenigingen voor zzp’ers stonden op hun achterste benen, ondernemers hebben volgens hen een hekel aan opgelegde verplichtingen en een collectief akkoord druist juist volledig tegen het ondernemerschap in.

Deze zomer zal duidelijk worden of de verplichte aov-regeling er definitief komt. De belangengroepen voor zzp’ers sturen aan op een regeling voor een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, waar zzp’ers zich dan vrijwillig kunnen bijverzekeren.

 

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht