Ondernemen en studeren: gaat dat samen?

Het komt steeds vaker voor dat studenten naast hun studie een bedrijf beginnen. Is studeren en ondernemen eigenlijk goed te combineren? Zijn er bijvoorbeeld gevolgen voor je studielening van de DUO?

Ondernemen als student, is dat een goed idee? Als we de berichten mogen geloven, gaan veel banen met de komst van AI verdwijnen. Ervaring met ondernemen kan dan een handige eigenschap zijn.

Als student kun je prima een eigen bedrijf beginnen. Er zijn alleen wel een aantal praktische zaken waar je rekening mee moet houden.

Ondernemen onder de 18

Ben je nog minderjarig en wil je gaan ondernemen? Dan krijg je temaken met extra regels. Onder de 18 mag je namelijk geen rechtshandelingen verrichten zonder toestemming van je ouders of voogd. Dit zijn de gevolgen:

  • Je moet voor elk juridisch contract en elke zakelijke handeling toestemming vragen aan je ouders of voogd.
  • Ben je 16 of 17? Dan kun je een handlichting aanvragen bij de rechtbank. Dit wil zeggen dat je niet meer elke keer toestemming hoeft te vragen.

Lees hier meer over ondernemen onder de 18.

Ervaring Thomas Leijten van Daisy’s

Thomas Leijten weet er alles van, toen hij als minderjarige met ijssalon Daisy’s begon, had hij moeite met het rond krijgen van de financiering:

“Ik heb gekeken naar crowdfunding, maar hiervoor moesten mijn ouders meetekenen. Uiteindelijk moest er zo veel extra geregeld worden dat het me veel geld ging kosten.”

“Met mijn bijbaan heb ik toen 10.000 euro zelf ingelegd, mijn ouders hielpen met de rest. Mijn leveranciers hebben me ook geholpen door de machines alvast zonder betaling neer te zetten. Uiteindelijk ging het zo goed dat ik al na 1,5 jaar alles had afbetaald”.

Kinderbijslag bij ondernemen

Als je minderjarig bent, kunnen de inkomsten van jouw onderneming invloed hebben op de kinderbijslag die jouw ouders ontvangen. Dit geldt nog voor het jaar 2019, maar niet voor 2020.

Vanaf 2020 mag je op je 16e en 17e onbeperkt bijverdienen.

In 2019 mocht je als 16 of 17 jaar was, niet meer dan € 1.296 netto per kwartaal bijverdienen. Het maakt daarbij overigens niet uit of je nog thuis woont of al op kamers woont, je ouders krijgen tot jouw 18e verjaardag kinderbijslag.

Verdienen naast je studielening

Op 1 september 2015 is het nieuwe leenstelsel ingegaan. De basisbeurs voor hbo en universiteit is sinsdien afgeschaft, het maandelijkse bedrag dient voortaan geleend te worden bij DUO.

In het oude stelstel was er sprake van een bijverdiengrens per kalenderjaar. Je mocht niet te veel geld verdienen naast je studie. Met het nieuwe stelsel is dit afgeschaft voor hbo en wo.

Onbeperkte winst voor studenten hbo en wo

Tegenwoordig maakt het dus voor deze niveau’s niet uit hoeveel winst je maakt, je mag nog evenveel lenen van de DUO. Heeft het leenstelsel toch nog een voordeel!

Bijverdiengrens mbo

Let op: als je een mbo-opleiding doet, moet je je wél aan een maximale bijverdiengrens houden. Die grens ligt in 2020 op € 15.003,05. Verdien je meer dan dit bedrag? Dan moet je dit terugbetalen.

In het jaar dat je afstudeert, telt je winst niet mee voor deze grens.

Combinatie bedrijf en studie

Los van deze praktische zaken, wil je natuurlijk vooral ondernemen. De combinatie met een studie is niet altijd even handig. Veel opleidingen hebben namelijk een aantal verplichte bijeenkomsten per week.

Dit is soms lastig te combineren met zakelijke afspraken. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk beschikbaar zijn voor betaalde klussen. Ook is het belangrijk om te blijven bouwen aan je bedrijf (denk aan netwerken en nieuwe proposities ontwikkelen).

Voordelen jong ondernemen

Als student heb je ook een aantal voordelen. Je hebt nog niet zo veel opgebouwd en hebt dus ook niet te zo veel te verliezen. Berna Lisa Okue begon op haar 16e met ondernemen. Ze vertelt:

“Mocht het mislukken, dan is het niet zo erg omdat je nog zo jong bent. Je hebt nog een heel leven voor je. Mijn moeder zegt altijd dat ik de kansen moet nemen die ik krijg nu ik jong ben. Nu zonder gezin kan ik die risico’s nog nemen.”

De start van Thomas Deters

Thomas Deters (niet te verwarrren met Thomas Leijten) begon zijn bedrijf Azalp toen hij nog student was. Hij moet tussen de colleges door allerlei dringende zaken voor zijn bedrijf afhandelen. Het waren dan wel tropenjaren, maar hij had het voor geen goud willen missen.

Regelingen scholen en universiteiten

Onderwijsinstellingen zijn inmiddels langzaam gewend aan ondernemende studenten. Ze denken zelfs actief met ze mee!

Topondernemersregeling

Zo kun je bij verschillende scholen in aanmerking komen voor een topondernemersregeling.

Dit houdt in dat je bijvoorbeeld meer tentamens mag spreiden, je bedrijf als stageplek en afstudeerplek mag gebruiken en een ondernemende minor mag volgen. De precieze invulling en eisen verschillen per opleiding. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Een goed ondernemingsplan
  • Een pro-actieve houding en doorzettingsvermogen
  • Goede cijfers

Enactus

Je kunt je ook aansluiten bij Enactus, een studentenvereniging waar sociaal ondernemerschap centraal staat. Binnen een speciale Denktank richt je een nieuwe onderneming op.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht