Nieuwe regelgeving: dit verandert voor ondernemers in 2019

Als ondernemer krijg je in het nieuwe jaar te maken met nieuwe en gewijzigde regels. Hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen die voor jou of jouw bedrijf van toepassing (kunnen) zijn.

Vennootschapsbelasting omlaag

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste schijf (voor het deel van de winst tot en met 200.000 euro) verlaagd van 20 procent naar 19 procent. Het tarief van de tweede schijf (voor het deel van de winst boven 200.000 euro) blijft 25 procent.

Voorwaartse verliesverrekening beperkt

Het aantal jaren dat je verliezen in de vennootschapsbelasting voorwaarts kunt verrekenen, wordt beperkt van 9 tot 6 jaar. Verliezen uit 2018 kun je nog 9 jaar verrekenen tot en met uiterlijk 2027. Verliezen uit 2019 kun je nog maar tot en met uiterlijk 2025 verrekenen.

Btw van 6 naar 9 procent

Het lage btw-tarief gaat omhoog van 6 procent naar 9 procent. Dit raakt bijvoorbeeld voedingsmiddelen, boeken en een aantal arbeidsintensieve diensten, zoals werkzaamheden aan woningen.

Minimumloon stijgt

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2019.
Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt vanaf 1 januari 2019:
€ 1.615,80 per maand
€ 372,90 per week
€ 74,58 per dag.

Werknemer langer partnerverlof bij geboorte

Werknemers krijgen vanaf 2019 één week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof is nu nog twee dagen. Je werknemers kunnen het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen ze ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken onbetaald opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70 procent van hun loon.

Werknemer recht op langer pleegzorgverlof en adoptieverlof

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen werknemers twee weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat dan van vier naar zes weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof hebben ze recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar? Dan valt je bedrijf onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Je bent verplicht om energie te besparen. Vanaf 2019 krijg je ook een informatieplicht. Je moet uiterlijk 1 juli 2019 melden welke maatregelen je neemt om energie te besparen. Het doel is om de energiebesparing te versnellen.

Inkomstenbelasting daalt voor de meeste huishoudens

Het kabinet wil het huidige stelsel van de inkomstenbelasting met vier schijven vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het tweeschijvenstelsel gaat in in 2021.
Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief (37,05 procent) en een toptarief (49,50 procent) nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf 21.000 euro per jaar. Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2019 van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,55 procent naar 36,65 procent. Het tarief in de huidige vierde schijf daalt van 51,95 procent naar 51,75 procent.

Bijtelling elektrische auto’s

Wanneer je in 2019 een elektrische auto koopt of leaset voor je zaak en je daar ook privé in gaat rijden, geldt voor auto’s met een catalogusprijs tot 50.000 euro een bijtelling van 4 procent van de catalogusprijs. Wanneer de catalogusprijs boven dit bedrag ligt, geldt een bijtelling van 22 procent voor het bedrag boven 50.000 euro. De bijtelling is een forfaitaire waardering van het privévoordeel dat een ondernemer heeft van de auto van de zaak.

Bron: De Ondernemer

Terug naar het overzicht