Nieuw btw-nummer in 2020, wat moet ik doen?

Alle Nederlandse eenmanszaken krijgen deze maand hun nieuwe btw-nummer toegestuurd. Je hebt tot 1 januari 2020 de tijd om dit nummer te veranderen op onder meer je facturen, website en briefpapier. Zeven vragen en antwoorden over de maatregelen die je moet treffen. Let op: je blijft je oude btw-nummer gebruiken voor de btw-aangifte. 

Waarom een nieuw btw-nummer?

Inmiddels heb je als zelfstandig ondernemer een brief van de Belastingdienst in de bus ontvangen. Hierin vind je je nieuwe btw-identificatienummer en een korte uitleg welke maatregelen je de komende maanden moet treffen.

Voorbeeldbrief Belastingdienst

Brief Belastingdienst nieuw BTW nummer

Het nieuwe btw-nummer is ingevoerd om de privacy van eenmanszaken beter te beschermen. Het huidige btw-nummer is je burgerservicenummer (BSN) met de toevoeging ‘B01’.

Een BSN-nummer is nu via facturen of websites eenvoudig te achterhalen, wat ondernemers kwetsbaar maakt voor identiteitsfraude.

Hoe ziet het nieuwe btw-identificatienummer eruit?

Het nieuwe btw-id is vanaf 1 januari 2020 niet meer aan je BSN-nummer gekoppeld. Het nieuwe btw-identificatienummer bestaat uit een reeks van 14 tekens: De landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers.

De 9 cijfers hebben niets (meer) te maken met je burgerservicenummer. Een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer is: NL000099998B57.

Wat moet je veranderen?

Je hebt het nieuwe btw-nummer toegestuurd gekregen zodat je deze op tijd hebt kunnen aanpassen voor 1 januari 2020 in je administratie, op je facturen, op je website en in je correspondentie met klanten en leveranciers. Dit zijn in principe kleine administratieve handelingen, maar je moet er wel even attent op zijn.

Briefpapier en visitekaartjes

Het grootste pijnpunt voor eenmanszaken zijn de externe uitingen, zoals visitekaartjes en briefpapier. De versies met het oude btw-nummer zijn na 1 januari 2020 nutteloos en kunnen worden vernietigd. Je moet nieuw briefpapier en visitekaartjes laten drukken en dit zal voor sommige ondernemers extra kosten opleveren.

Welke concrete acties moet ik uitvoeren?

  • Vervang het btw-nummer op je facturen
  • Verander het btw-nummer op je website
  • Vervang het btw-nummer in je externe uitingen, zoals briefpapier, email-handtekening en visitekaartjes.
  • Geef het nieuwe btw-identificatienummer door aan je boekhouder of accountant
  • Geef het nieuwe btw-identificatienummer door aan je klanten of leveranciers in zowel binnen- als buitenland
  • Pas je btw-nummer aan in je administratiesoftware voor facturen

Wat gebeurt er met mijn oude btw-nummer?

Een belangrijk aandachtspunt is dat je bij de communicatie met de Belastingdienst voorlopig nog je oude btw-nummer blijft gebruiken, dus ook na 1 januari 2020. Je nieuwe btw-id is alleen bedoeld voor externe uitingen (website, factuur, brieven naar klanten).

Voor alle ‘interne’ communicatie met de Belastingdienst blijf je het oude btw-nummer gebruiken. Als je met een vraag de Belastingdienst belt, gebruik je het oude btw-nummer als referentie.

Welk nummer gebruik ik voor de btw-aangifte?

De btw-aangifte is een vorm van communicatie met de Belastingdienst, dus je hebt je oude btw-nummer nodig voor de btw-aangifte! Om verwarring te voorkomen heet dit oude btw-nummer vanaf 1 januari 2020 dan ook omzetbelastingnummer.

Let op! BSN-nummer met B01

Dit is je BSN-nummer met de toevoeging B01. Er is één belangrijke verandering: de letters NL die voor dit nummer stonden verdwijnen. Het was: NL111234567B01, het wordt: 111234567B01.

De Belastingdienst streeft er naar om op langere termijn één btw-nummer te hanteren.

  • Lees in dit artikel alles over het doen van btw-aangifte

Heeft dit gevolgen voor de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR)?

Vanaf 1 januari 2020 gaat ook de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in. De vrijstelling van de btw wordt dan bepaald op basis van omzet in plaats van te betalen btw.

Als je een maximale omzet van € 20.000 per kalenderjaar hebt, kun je je aanmelden voor de KOR. Je hebt dan btw-vrijstelling en doet geen aangifte omzetbelasting. Je nieuwe btw-identificatienummer zet je wel op je facturen.

Als je gedurende het jaar toch een hogere omzet dan € 20.000 haalt, ga je vanaf dat moment weer facturen mét btw versturen en dus ook weer btw-aangifte doen. Op de facturen zet je het nieuwe btw-identificatienummer, bij de btw-aangifte heb je dan weer het oude btw-nummer nodig.

BRON: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht