Mar­ke­ting­plan op­stel­len: zo doe je dat

Als starter wil je jouw producten of diensten zo goed mogelijk verkopen. Het schrijven van een marketingplan draagt bij aan een vliegende start van je bedrijf met concrete doelstellingen. Met een goede marketingstrategie vergroot je de kans op succes aanzienlijk.

Het marketingplan is een allesomvattende strategie, bestaande uit een aantal afzonderlijke onderdelen die allemaal met elkaar verbonden zijn.

Doel en stra­te­gie for­mu­le­ren

Denk aan een SWOT-analyse, de marketingmix en het bepalen van de doelgroep. Het helpt je om een duidelijk doel te formuleren en hier een strategie op te baseren.

We bespreken hieronder alle afzonderlijke onderdelen en leggen ook uit waarom het belangrijk is om deze aspecten in het marketingplan op te nemen.

1. Be­drijfs­ana­ly­se ma­ken

In het onderdeel bedrijfsanalyse beschrijf je de huidige situatie van jouw (toekomstige) bedrijf: alle interne zaken en demografische kenmerken komen hierin aan bod.

Neem in je bedrijfsanalyse op:

 • Begin met een duidelijk overzicht van jouw financiële situatie: wat zijn de omzetcijfers en wat zijn de resultaten van de in- en verkoop?
 • Beschrijf ook de kenmerken van het product of de dienst die je gaat leveren
 • Welke materialen heb je nodig?
 • En ligt het in de lijn der verwachting dat je personeel in dienst gaat nemen?
 • Neem verder in deze analyse de werkwijze en structuur op van je bedrijf: maak bijvoorbeeld een organogram om dit in kaart te brengen. Beschrijf de bedrijfscultuur
 • Omschrijf ook externe factoren als de locatie van jouw kantoorpand of de bereikbaarheid, die wellicht van invloed zijn op jouw bedrijfsvoering

2. Doel­groep be­pa­len

Bij het starten van een bedrijf is het van essentieel belang om je toekomstige klanten in kaart te brengen. Je onderzoekt voor wie je het product maakt of aan wie je een bepaalde dienst aanbiedt.

Zodra je weet wat hun grootste behoeften zijn, pas je hier de strategie op aan. Hoe beter je de doelgroep in beeld krijgt, des te meer kans van slagen de onderneming heeft.

Klan­ten­ana­ly­se op­stel­len

Je kunt het inzicht in de doelgroep verder vergroten door het opstellen van een klantenanalyse. Het voornaamste doel: ontdekken wie jouw potentiële klanten zijn en hoe je hen kunt bereiken.

 • Lees hier hoe jij de juiste doelgroep kunt bepalen.

3. Bran­che- en markt­on­der­zoek doen

Nadat je de doelgroep hebt bepaald, begint het verkennen van de markt. Dit doe je door te onderzoeken hoe het er in jouw branche voor staat.

Een van de bronnen om aan deze cijfers te komen is de branchewijzer van Ondernemersplein.nl. Verder kun je terecht bij het CBS (Statline) of gebruik maken van de marktcijfers van de Rabobank.

Meer zicht krij­gen op jouw sec­tor

Wanneer je meer zicht hebt gekregen op jouw sector, kun je dieper in de markt duiken door een marktonderzoek te doen. Vraag mensen uit jouw doelgroep wat zij van je product of dienst vinden, bijvoorbeeld door het houden van interviews of uitzetten van enquêtes.

Het voordeel van interviews is dat je de beweegredenen kunt achterhalen; het voordeel van een enquête is dan weer dat je in korte tijd een groter aantal mensen kunt bereiken.

 

Voorbeeld ondernemingsplan zzp
Voor­beeld on­der­ne­mings­plan zpp
 • Vergroot je kansen op een succesvolle start
 • Een compleet plan met handige tips
Download gratis voorbeeld

 

4. Con­cur­ren­tie­ana­ly­se op­stel­len

In het onderdeel concurrentieanalyse besteed je aandacht aan de specifieke eigenschappen van je product en dat van een aantal concurrenten.

Stel een lijst van voor­naams­te con­cur­ren­ten sa­men

Maak bijvoorbeeld een lijst van een aantal bedrijven in jouw sector en regio die je als voornaamste concurrenten beschouwt.

Schrijf op wat jij de klant te bieden hebt in vergelijking met deze bedrijven:

 •  Hoe verhoudt jouw product of dienst zich tot die van de concurrentie?
 • Liggen er kansen om je te onderscheiden?
 • En zo ja: zijn deze plannen op korte termijn uit te voeren?

Lees hier een uitgebreid artikel over het maken van een concurrentieanalyse en bekijk deze tabel op Ondernemersplein.nl om de concurrentie in kaart te brengen.

5. SWOT-ana­ly­se ma­ken

De SWOT-analyse is een bekend begrip in de marketingwereld, dat je op zowel persoonlijk als zakelijk vlak kunt gebruiken.

Het is een analyse van jouw sterke en zwakke punten, zodat je op een overzichtelijke manier duidelijk maakt of een nieuw product of dienst genoeg potentie heeft.

 • S = Strengths (sterktes): Waar ben ik goed in?
 • W = Weaknesses (zwaktes): Wat zijn mijn minder sterke eigenschappen?
 • O = Opportunities (kansen): Waar liggen de kansen?
 • T = Threats (bedreigingen): Welke bedreigingen liggen er op de loer?

Door eerlijk ten opzichte van jezelf en jouw bedrijf te zijn, leg je alle knelpunten bloot en kun je met de nodige aanpassingen deze bedreigingen of zwaktes omzetten in kansen en sterktes.

Con­creet doel

Als je de SWOT-analyse in kaart hebt gebracht, kun je een concreet doel bepalen dat je met het bedrijf wilt behalen. En de strategie opstellen om dit mogelijk te maken.

6. Mar­ke­ting­stra­te­gie op­stel­len

In de marketingwereld is het groeimodel van Ansoff een bekend begrip. De basis van dit model, waarin vier groeistrategieën voor bedrijven worden besproken, kun je toepassen op zowel marketing als sales.

De matrix gaat namelijk uit van het verkopen van producten aan klanten:

 1. Marktpenetratie: bestaande producten voor bestaande markten
 2. Marktontwikkeling: bestaande producten voor nieuwe markten
 3. Productontwikkeling: nieuwe producten voor bestaande markten
 4. Diversificatie: nieuwe producten voor nieuwe markten

7. Mar­ke­ting­mix for­mu­le­ren

Een mooi uitgangspunt voor het formuleren van een marketingstrategie is de marketingmix, die bestaat uit de vier P’s: product, prijs, promotie en plaats. In sommige gevallen ook nog aangevuld met de vijfde P: personeel.

Al deze onderdelen staan in directe relatie tot elkaar. De vier P’s noemen we tegenwoordig ook wel de vier C’s, omdat het perspectief van de marketeer de laatste decennia meer naar de klant (customer) is verschoven.

 • Product staat voor Customer Needs: het product moet een toegevoegde waarde zijn
 • Prijs staat voor Costs: naast de prijs kijkt de consument ook steeds meer hoeveel moeite hij ervoor moet doen. Zorg dat je met goede randvoorwaarden het verschil kunt maken
 • Plaats staat voor Convience. De klant is op zoek naar gemak. Niet veel geld betalen aan parkeerkosten om in jouw winkel te komen, maar met één druk op de knop iets online bestellen. Of je moet een onderscheidend product hebben
 • Promotie staat voor Communicatie. De klant is mondiger geworden en wil interactie. Gebruik social media en communiceer

Lees voor een uitgebreide uitleg het artikel over de Marketingmix 2.0.

8. Mar­ke­ting­bud­get be­pa­len

De meeste starters beschikken over een beperkter marketingbudget en moeten daarom vaak kiezen aan welk bedrijfsaspect ze het meeste geld besteden.

Startende ondernemers of ZZP’er investeren in eerste instantie vooral in de bedrijfsmiddelen die zij nodig hebben voor hun werk. Denk aan goede computerapparatuur voor een tekstschrijver en een bestelbusje voor een aannemer.

Het marketingbudget is tijdens de startfase dus vaak een ondergeschoven kindje. Toch heb je niet veel budget nodig om een slimme marketingcampagne te voeren.

Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een strategie van personal branding, guerillamarketing, het gebruik van social media of crowdsourcing.

 

Image
zakelijke rekening afbeelding
5 voor­de­len van een

Terug naar het overzicht