Het urencriterium: hoe zit dat?

Heb jij recht op aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek? Dan moet je per jaar minimaal 1.225 uur aan je bedrijf besteden. Uit jouw administratie moet duidelijk blijken dat je aan het urencriterium voldoet. Maar wat telt wel mee (en wat niet)?

Benieuwd naar een specifiek onderwerp rondom het urencriterium? Klik dan op een van de links hieronder:

Wat is het urencriterium?

Het urencriterium is een minimaal aantal uren dat je als ondernemer moet besteden aan je bedrijf, om te profiteren van belastingvoordeel. Je mag dan in veel gevallen namelijk de zelfstandigenaftrek toepassen. Als starter mag je daar bovenop gebruik maken van de startersaftrek.

Deze aftrekposten verlagen je belastbare winst, waardoor je uiteindelijk minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Een goede reden om te zorgen dat je het urencriterium haalt.

Waarom is er een urencriterium?

De Belastingdienst heeft belastingvoordelen als de zelfstandigenaftrek en startersaftrek in het leven geroepen om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Het is echter niet de bedoeling dat iedereen die zich bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijft meteen gebruik kan maken van deze aftrek.

De Belastingdienst wil wel graag dat er een bepaalde inspanning en dito omzet tegenover staat.

Hoe hoog is het urencriterium?

De grens van het aantal uren dat een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf moet besteden om voor de fiscale aftrekposten

Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers in aanmerking te komen, is vastgesteld op 1.225 uur. Dit betekent dat je per kalenderjaar 1.225 uur aan je bedrijf moet besteden. Voor een volledig kalenderjaar komt dat neer op gemiddeld 24 uur per week.

Of je nu nou in januari of juli een bedrijf start: het urencriterium blijft staan op 1.225 uur.

Als je op 1 juli met je onderneming begint, is het dus niet zo dat je maar de helft hoeft te behalen, dan wordt het aantal uren per week dus een stuk meer. Als je op 1 november start, gaat het waarschijnlijk niet meer lukken om de 1.225 uur halen.

Naast de 1.225 uur moet je ook meer dan 50% van je tijd besteden aan de onderneming. Goed om te weten: was je één van de vijf voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Rekenvoorbeelden urencriterium

Als je bijvoorbeeld twee dagen per week in loondienst werkt en daarnaast actief bent als zelfstandig ondernemer, moet je naast de 832 uur (52 x 16 uur) die je in loondienst werkt, nog het minimum van 1.225 uur in jouw onderneming stoppen. Dat is ongeveer drie dagen (24 uur) per week.

Werk je drie dagen per week in loondienst (52 x 24 uur = 1.248 uur)? Dan moet je in datzelfde jaar dus 1.249 uur voor jouw onderneming werken omdat je meer dan 50% aan je bedrijf moet werken.

Hoe zit het met de zelf­stan­di­gen­af­trek en het urencriterium?

Wanneer je voldoet aan het urencriterium, kom je in principe in aanmerking voor alle fiscale voordelen voor zzp’ers. De bekendste hiervan is de zelfstandigenaftrek.

De Belastingdienst moet jou dan wel hebben aangemerkt als ondernemer en je moet aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd (in 2022: 66 jaar en 7 maanden) nog niet hebben bereikt.

Image
Zelfstandigenaftrek 2021

Voldoe je aan deze eisen?

Dan bedraagt de zelfstandigenaftrek voor 2021 € 6.670. Op 1 januari 2022 is de zelfstandigenaftrek echter verlaagd naar € 6.310. Het kan gebeuren dat jouw winst te laag is om deze zelfstandigenaftrek geheel toe te passen.

In dat geval bestaat er een afwijkende regeling, zodat je deze niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kunt verrekenen in de volgende negen jaar.

 

Voorbeeld ondernemingsplan zzp
Handig: voorbeeldplan

Wat staat er in een goed ondernemingsplan voor zzp’ers? Download een gratis voorbeeld met tips en cijfers.

Download gratis voorbeeld

 

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Je komt alleen in aanmerking voor de fiscale aftrekposten wanneer de Belastingdienst jou ziet als ondernemer. Dit zijn niet alleen zzp’ers, ook als je een vof of maatschap hebt, kun je aan deze voorwaarden voldoen.

Met een bv kom je niet in aanmerking voor de zelfstandigen- en startersaftrek, omdat je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. De bv betaalt winstbelasting en de directeur-grootaandeelhouder (dga) keert zichzelf salaris uit.

Om vast te stellen of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kijkt de Belastingdienst onder meer naar de volgende zaken:

 • Maak je winst en zo ja: hoeveel?
 • Hoe zelfstandig is jouw onderneming?
 • Heb je voldoende kapitaal om een onderneming te starten?
 • Steek je voldoende tijd in jouw onderneming?
 • Hoeveel opdrachtgevers heb je?
 • Promoot je jouw bedrijf?
 • Is er sprake van ondernemersrisico?
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Twijfel je of hieraan voldoet? De Belastingdienst heeft een Ondernemerscheck die je online kunt invullen.

Heb ik ook recht op startersaftrek?

Vanwege het startersrisico heeft de Belastingdienst een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek.

Dit is een aanvullend belastingvoordeel op de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek van € 6.310 wordt verhoogd met een startersaftrek van € 2.123, maar hiervan kun je niet onbeperkt gebruikmaken.

Je maakt alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je recht hebt op zelfstandigenaftrek, je in één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en je in deze periode niet vaker dan twee maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Mag ik de meewerkaftrek toepassen?

Wanneer jij een fiscale partner hebt die regelmatig meewerkt in jouw bedrijf, kun je aanspraak maken op meewerkaftrek. In dit geval hoef je minder belasting over de uiteindelijke winst te betalen.

Fiscale partner

De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarde is wel dat de fiscale partner minstens 525 uur per jaar aan de onderneming besteedt en dit doet tegen een jaarvergoeding van maximaal € 5.000.

 • Heb je nog meer vragen over het urencriterium? Bekijk dan ook eens dit artikel met 7 vragen en antwoorden over het urencriterium.

Urencriterium: directe en indirecte uren

Wat is het verschil tussen directe en indirecte uren? Volgens de Belastingdienst moet je als ondernemer 1.225 uur besteden aan ‘het feitelijk drijven van je onderneming(en)’. Deze uren zijn onder te verdelen in directe en indirecte uren.

Wat zijn directe uren?

De directe uren zijn alle declarabele uren waarmee je omzet behaalt. Dat gaat dus over het uitvoeren van een opdracht, of het maken van een product.

Wat zijn indirecte uren?

Naast de gewerkte (directe) uren, maak je ook indirecte uren die je steekt in de voorbereiding, zoals bijvoorbeeld het inlezen voor een opdracht en de reistijd voor de opdracht of het woon-werkverkeer. Ook een meeting met een leverancier valt onder indirecte uren.

Indirecte uren zijn uren die jij wel voor je onderneming maakt, maar niet in rekening brengt bij klanten.

Voorbeelden indirecte uren

Hierbij kun je onder meer denken aan:

Het gaat dus om werkzaamheden waarmee je niet direct omzet voor je onderneming behaalt, maar die wél van belang zijn voor de voortgang van je bedrijf.

Welke uren tellen niet mee voor het urencriterium?

Je kunt natuurlijk niet zomaar ieder uur opschrijven als werktijd. Het urencriterium is gebaseerd op daadwerkelijk gewerkte uren. Ook al ben je de hele dag beschikbaar om je telefoon op te nemen om een opdracht aan te nemen: deze tijd kun je niet zien als indirecte uren.

Uitzonderingen

De uitzondering hierop is als je in opdracht van een klant stand-by staat en tijdens het wachten je uren invult met ander werk.

Goed om te weten: ziekte of vakantie tellen ook niet mee. Ook al had je de uren die je met een flinke griep in bed ligt normaal gesproken gewoon willen werken, je mag ze niet meetellen.

Wat als je het urencriterium niet haalt?

Als je het urencriterium van 1.225 uur niet haalt – omdat je bijvoorbeeld niet genoeg opdrachten kon vinden, omdat je langere tijd niet kon werken vanwege ziekte, of een wereldreis maakte – hoef je niet in paniek te raken.

Er gebeurt namelijk niets. Je krijgt geen brief van de Belastingdienst, er komt geen inspecteur langs en er komt ook geen naheffing of boete. Om niet in problemen te komen met het urencriterium, is het verstandig om iedere maand je uren te checken die je aan je onderneming besteedt.

Het enige wat je nu niet mag doen is de starters- en zelfstandigenaftrek toepassen. Je loopt dus wel een paar duizend euro aan belastingvoordeel mis.

Mkb-winstvrijstelling

Positief punt: de mkb-winstvrijstelling van 14% staat los van het urencriterium, dus deze aftrekpost mag je altijd gebruiken als ondernemer.

Wanneer geldt er een verlaagd urencriterium?

Ondernemers die starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering komen in aanmerking voor een verlaagd urencriterium. Zij moeten per kalenderjaar minimaal 800 uur aan hun onderneming besteden.

Een andere uitzondering is zwangerschapsverlof. Als jij zwanger bent en je de weken voor en na de bevalling niet werkt, tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.

Aangepast urencriterium 2021 en 2020

De kans is aanwezig dat je in 2022 of zelfs 2023 nog bezig bent met de je aangifte inkomstenbelasting over 2021 en 2020. In verband met de coronacrisis heeft het kabinet besloten het urencriterium voor allebei die jaren te versoepelen.

 • De Belastingdienst gaat er automatisch vanuit dat ondernemers (waaronder zzp’ers) van 1 maart tot en met 30 september 2020 minstens 24 uur per week in hun bedrijf hebben gestoken.
 • Voor 2021 geldt deze periode van 1 januari tot en met 30 juni. Ook in deze periode geldt dat je 24 uur per week voor je bedrijf mag noteren, ook al heb je dit niet werkelijk gedaan.

Urencriterium 2022

In 2022 geldt het normale urencriterium. Dat betekent dat je het standaard urencriterium van 1.225 uur per jaar moet halen om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen.

Hoe registreer ik mijn gewerkte uren als zelfstandige?

Het is belangrijk om alle uren die je in het bedrijf stopt te registreren. Als je een inspectie krijgt van de Belastingdienst, moet je namelijk zoveel mogelijk gewerkte uren kunnen aantonen. Een goede urenadministratie

Dat kun je natuurlijk in een spreadsheet doen, maar het is een stuk efficienter om hier software voor in te zetten. Er zijn online verschillende gratis en betaalde varianten beschikbaar, ook voor startende ondernemers en freelancers.

Controle Belastingdienst

De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs de aangifte inkomstenbelasting van zzp’ers. Een van de onderdelen hiervan is de check of je hebt voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur.

Soms is het aantonen van een urenoverzicht niet genoeg. Het kan gebeuren dat de Belastingdienst tijdens een controle vraagt om je e-mails, je agenda en bankafschriften van je zakelijke rekening.

Bewaar bewijzen

Noteer aan het einde van iedere werkdag dus hoeveel uren je aan welke bedrijfsactiviteiten hebt besteed. Bewaar zoveel mogelijk bewijzen, zoals een overzicht van je ov-chipkaart of een overzicht van gereden kilometers om je reistijd aan te tonen (ook gelijk nuttig voor je rittenadministratie!)

Daarnaast kun je e-mails van opdrachtgevers bewaren, evenals de facturen met daarop een vermelding van de daadwerkelijk gewerkte uren.

Terug naar het overzicht