Fiscale Oudedagsreserve (FOR): hoe werkt het?

Fiscale Oudedagsreserve (FOR): hoe werkt het?

Met de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) kun je fiscaal voordelig pensioen opbouwen. Je krijgt op korte termijn belastingvoordeel en zet het gereserveerde geld om naar bijvoorbeeld lijfrente of banksparen.

Direct naar:

Wat is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een regeling waarmee ondernemers een deel van de winst kunnen reserveren voor hun pensioen. Over dit gereserveerde bedrag hoef je in eerste instantie geen belasting te betalen.

Op deze manier kun je op een fiscaal aantrekkelijke manier een bedrag opbouwen voor je oude dag en tegelijkertijd je huidige belastingdruk verlagen.

De FOR komt vrij wanneer je met pensioen gaat of stopt met je onderneming. Op het moment dat je de oudedagsreserve uitkeert, moet je nog wel uitgesteld belasting betalen over dit bedrag.

Waarom zou je de Fiscale Oudedagsreserve gebruiken?

Je hebt twee mogelijkheden met de FOR. Voor de korte termijn kun je het gereserveerde geld apart zetten in je bedrijf en het directe belastingvoordeel benutten voor bijvoorbeeld investeringen in je bedrijf.

De oudedagsreserve wordt bij je inkomen opgeteld in box 3, mogelijk betaal je daar dan vermogensrendementsheffing over.

Optie twee: pensioen opbouwen

Voor de lange termijn gebruiken zzp’ers deze regeling om hun oude dag veilig te stellen. De meeste ondernemers bouwen namelijk niet automatisch een pensioen op.

Bijna alle zzp’ers moeten hun pensioen zelf regelen, toch zijn er uitzonderingen. Zo is voor een pensioenfonds voor zelfstandige schilders verplicht.

Je kunt er met de FOR ook voor kiezen om deze reservering tussentijds om te zetten in lijfrente of banksparen.

 

Wat is het belastingvoordeel van de oudedagsreserve?

Op het moment dat je de FOR (deels) laat vrijkomen, moet je dit bedrag bij je inkomen optellen en er de uitgestelde belasting over betalen.

Als je dit bedrag omzet naar banksparen of lijfrente, heb je voor ditzelfde bedrag een aftrekpost. Banksparen of lijfrente is namelijk fiscaal aftrekbaar.

Vrijkomen FOR en storten lijfrente/banksparen: hoe werkt dit precies?

Je streept dus als het ware de twee posten (vrijkomen FOR en storten lijfrente/banksparen) tegen elkaar weg. Daar komt bij dat je geen belasting over het rendement van de lijfrenteregeling hoeft te betalen.

Wanneer je met pensioen gaat, laat je de lijfrente periodiek uitbetalen. Op dat moment ga je ook de uitgestelde belasting over dit bedrag betalen. Je spreidt dus de uitgestelde belasting en na je pensioen val je waarschijnlijk ook nog in een lager belastingtarief.

Geen belastingvoordeel op korte termijn

Als je de optie gebruikt om de FOR op je eigen balans te ‘parkeren’ en alleen belastingvoordeel op korte termijn te behalen, benut je geen fiscaal voordeel. Dan verleg je alleen het moment van belasting betalen naar de toekomst.

Sterker: dan lijd je waarschijnlijk zelfs verlies. Want als de FOR dan in één keer vrijkomt, wordt dit volledige bedrag bij je inkomen opgeteld, waardoor je dat boekjaar waarschijnlijk in een hoger belastingtarief komt.

Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de FOR?

 • Om aanspraak te kunnen maken op de FOR ben je verplicht om aan het urencriterium te voldoen: je dient minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming te steken.
 • Je moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn. Alleen ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap komen daarom in aanmerking voor de FOR. Ondernemers met een bv kunnen geen gebruik van deze fiscale regeling maken.
 • Je mag aan het begin van het desbetreffende belastingjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben.

Zijn er nog aanvullende voorwaarden voor de oudedagsreserve?

Er zitten extra regels aan de Fiscale Oudedagsreserve vast. Zo verlagen pensioenpremies het maximum van de FOR. Zzp’ers die zelf hun pensioen regelen – zoals de schilders, of als je zelf premie betaalt aan een pensioenfonds – moeten eerst de pensioenpremie aftrekken van het maximumbedrag.

Ook mag je ondernemersvermogen niet lager zijn dan het totaal opgebouwde bedrag aan reserves.

Hoeveel bedraagt de oudedagsreserve in 2020?

Het bedrag dat je jaarlijks opzij mag zetten voor de FOR, is aan een maximum gebonden.

 • Voor 2020 is dat 9,44 % van de winst, maar met een maximumbedrag € 9.218.
 • Voor 2019 was dat ook 9,44 % van de winst, waarbij een maximumbedrag geldt van € 8.999.

Hoe bereken je de jaarruimte voor 2020?

Bij een pensioenregeling of lijfrenteregeling bepaal je als zzp’er zelf hoeveel je inlegt en met welke regelmaat je dat doet. Deze inleg kun je tot een bepaalde hoogte aftrekken van de belasting. Hoeveel dit precies is, is afhankelijk van de jaarruimte.

Deze jaarruimte kun je berekenen met dit hulpmiddel van de Belastingdienst. Om de jaarruimte voor 2020 te berekenen, heb je de gegevens van 2019 nodig.

Reserveringsruimte berekenen

Als je de afgelopen zeven jaar de jaarruimte niet (volledig) benut hebt, kun je gebruikmaken van de reserveringsruimte. Zo kun je met terugwerkende kracht de volledige jaarruimte van zeven jaar benutten.

FOR: de meest gestelde vragen

 • Wat is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR)?De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is een regeling waarmee ondernemers een deel van de winst kunnen reserveren voor hun pensioen. Dit gereserveerde bedrag zet je om in bijvoorbeeld lijfrente of banksparen en laat je na je pensioen uitkeren. Pas op dat moment betaal je belasting over het bedrag.
 • Waarom gebruik je de Fiscale Oudedagsreserve?Zzp’ers gebruiken deze regeling om hun oude dag veilig te stellen. De meeste ondernemers bouwen namelijk niet automatisch een pensioen op. Op deze manier kun je toch fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen.
 • Wat zijn de voorwaarden om gebruik te maken van de FOR?Om gebruik te kunnen maken van de FOR moet je voldoen aan het urencriterium van 1225 uur, je moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en aan het begin van het desbetreffende jaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Hoeveel bedraagt de FOR in 2020?Het bedrag dat je jaarlijks opzij mag zetten voor de FOR, is door de Belastingdienst aan een maximum gebonden. Je kunt niet onbeperkt geld reserveren voor de Fiscale Oudedagsreserve. Voor 2020 is het bedrag 9,44 % van de winst, met een maximumbedrag € 9.218.

  Bron: www.ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht