Een succesvolle crowdfunding-campagne in 8 stappen

Crowdfunding wordt steeds populairder onder startende ondernemers. Deze financieringsvorm betekent letterlijk ‘funding’ (investering) door de ‘crowd’ (massa). Benieuwd hoe jij de kans op succes kunt vergroten?

1. Stel een goed ondernemingsplan op

Succesvol ondernemen en het organiseren van een goede crowdfunding-campagne staat of valt met een goed plan: een ondernemingsplan.

Die schrijf je in eerste instantie vooral voor jezelf. Het zijn immers de financiële afspraken die jij met jezelf maakt. Daarnaast is een goed onderbouwd plan noodzakelijk om investeerders te overtuigen.

Is je onderneming financierbaar?

Potentiële investeerders op crowdfunding-websites geloven meestal niet in sprookjes of dromen, dus houd er rekening mee dat je jouw plan ook concreet moet maken. Een idee alleen is niet genoeg om de financiering rond te krijgen.

Natuurlijk komt in deze opzet ook naar voren welk bedrag je nodig hebt. In een volledig plan vermeld je daarnaast hoe je aan deze benodigde financiering wilt komen. Heb je geschreven dat dit via crowdfunding moet gebeuren? Dan is het belangrijk dat je ook aangeeft hóe je dat denkt te gaan doen.

2. Welke crowdfunding is van toepassing op jou?

Wanneer je in het plan aangeeft dat je (gedeeltelijk) gebruik wilt maken van crowdfunding, dan zul je moeten beslissen welke vorm het best aansluit bij jouw doelen.

Overweeg jij om mensen mede-eigenaar te maken van jouw nieuwe project of bedrijf, spreekt het idee van een lening jou meer aan of verwacht je misschien dat mensen jouw sponsoraanbod erg verleidelijk zullen vinden?

Streef jij een idealistisch doel na? Dan is donatie wellicht een goede methode. Op basis van deze afwegingen kiest je uiteindelijk het type crowdfunding dat goed bij jouw ideeën aansluit.

3. Kies de juiste intermediair

Veel ondernemers die gebruik willen maken van crowdfunding schakelen hiervoor een intermediair of platform in.

Zo’n bemiddelaar regelt de contracten en zorgt ervoor dat investeerders die geld toezeggen het bedrag ook daadwerkelijk storten. Daarnaast nemen zij de periodieke rente- en aflossingsbetalingen voor hun rekening.

Maak gebruik van een crowdfundingplatform

Een intermediair beheert in de meeste gevallen een eigen crowdfundingplatform en maakt hierop jouw plannen bekend. Bijkomend voordeel: zo’n bemiddelaar kan branchespecifiek sneller een breder publiek bereiken.

Sommige intermediairs checken bovendien de plannen van kapitaalzoekers grondig voordat de oproep daadwerkelijk op het platform wordt geplaatst.

4. Stel de juiste voorwaarden vast

Iets anders waaraan je moet denken: beslis op tijd tegen welke voorwaarden je straks gebruik wilt maken van crowdfunding.

Na hoeveel jaar mogen mensen die door middel van eigen vermogen participeren in het project (of bedrijf) hun aandeel verkopen? En tegen welke koers kan dit dan?

Indien jij straks gebruikmaakt van een lening, doe je er verstandig aan om tijdig na te denken over het rentepercentage en hiervoor een aflossingsplan op te stellen.

Voorwaarden en voordelen bij crowdfunding

In hoeveel jaar wil jij de lening terugbetalen? En ga je dit doen door maandelijks een vast bedrag over te maken of los je de lening na afloop liever in één keer af?

Bepaal daarnaast welke kortingen of voordelen jij straks wilt gaan aanbieden. Daarbij is het belangrijk dat je de voorwaarden laat aansluiten bij wat je in het plan voor de crowdfunding-campagne aanbiedt.

Je verleidt ‘crowdfunders’ het snelst wanneer je een vergoeding kunt bieden die meer oplevert dan beleggen of sparen.

5. Stel een goed contract op

Ook bij crowdfunding onmisbaar: het opstellen van een goed contract. Hierin leg je wederzijdse rechten en verplichtingen vast. Geef bijvoorbeeld duidelijk aan wat jouw rechten zijn indien iemand die geld beschikbaar stelt hiermee uiteindelijk niet over de brug komt.

Maar ook: wat mag een investeerder doen wanneer iemand zijn aflossingsverplichtingen niet nakomt?

Schakel een deskundige in

Daarnaast mag er geen onduidelijkheid bestaan over het feit dat investeerders wel of niet kunnen terugvallen op zekerheden.

Maak jij geen gebruik van een intermediair die dit voor jou kan regelen? Dan is het raadzaam om hiervoor een juridisch deskundige in te schakelen die – uiteraard in samenspraak met jou – een goed contract opstelt.

6. Breng (en houd) je administratie op orde

Beschik jij eenmaal over een getekend contract en heb je vastgesteld dat het benodigde bedrag door een investeerder is bijgestort op jouw bankrekening? Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering en het realiseren van de plannen.

Daarbij hoort ook: het voldoen aan jouw verplichtingen als ondernemer.

Om goed inzicht te krijgen in deze administratieve verplichtingen, is het essentieel om de bedrijfsadministratie op orde te brengen en te houden. Uit de administratie moet blijken op welk moment jouw investeerders recht hebben op terugbetaling en/of de overeengekomen vergoeding.

7. Betaal jouw intermediair

Heb jij tijdens jouw zoektocht naar financiering gebruikgemaakt van een financieel adviseur of crowdfundingplatform? Dan moet je hiervoor in veel gevallen een vergoeding betalen.

  • Meestal vindt deze transactie plaats op het moment dat het plan voor je crowdfunding-campagne wordt geplaatst op de website van de intermediair.  Andere bemiddelaars vragen een bepaald percentage van het eindbedrag dat jij via crowdfunding binnenhaalt.
  • Weer een andere mogelijkheid is dat de partijen die geld investeren een bepaald percentage van het geïnvesteerde bedrag moeten betalen aan de intermediair.
  • Ook een combinatie van dergelijke vergoedingen behoort tot de mogelijkheden.

8. Breng jouw investeerders op de hoogte

De personen die in jouw plannen investeren zijn heel waardevol. Dat geldt voor alle investeerders, maar zeker ook voor investeerders uit de crowd.

Zij zijn vanaf het eerste begin betrokken bij jouw project en bedrijf en kunnen jou (gevraagd en ongevraagd) advies geven over de bedrijfsvoering. Ook zijn zij straks meer dan eens jouw belangrijkste (toekomstige) klanten en ambassadeurs.

Blijf bij crowdfunding altijd open communiceren

Het is dan ook zeker aan te raden om er met hen een open communicatie op na te houden. Over waar jij nu mee bezig bent, hoe het staat met de uitvoering van jouw plannen, maar ook over hoe jij er momenteel financieel voor staat.

Mocht het onverhoopt wat minder gaan, komt dat straks niet als een grote verrassing en kan de crowd jou helpen om het tij te keren en op die manier tegelijkertijd hun investering te beschermen.

 

Terug naar het overzicht