Een bloeiend startup-ecosysteem

StartupDelta is in het leven geroepen om het bloeiende startup-ecosysteem van Nederland te verbeteren en internationaliseren. Het doel is het Nederlandse startups gemakkelijker maken om te excelleren en op te schalen, door de toegang te verbeteren tot talent, kapitaal, netwerken, kennis en markten. Boegbeeld van StartupDelta is Z.K.H. prins Constantijn.

StartupDelta is een non-profit publiek-private samenwerking. De organisatie werkt nauw samen met overheden, de Nederlandse innovatiehubs, kennisinstellingen, investeerders, het Nederlandse Ambassade netwerk en de startups zelf. Het doel is niet startups op individueel niveau te helpen, maar juist de problemen aan te pakken waar startups als ‘branche’ tegenaan lopen. Dit bekent dat StartupDelta een verbindende factor is en ervoor zorgt dat problemen op de agenda komen.

Vier aandachtsgebieden
Het kernteam, innovatiehubs en partners nemen elk het voortouw op specifieke acties. Op deze manier vindt verandering plaats precies daar waar het nodig is; voor het ecosysteem, met het ecosysteem. StartupDelta 3.0 onderscheidt vier aandachtsgebieden. De eerste is om startups te helpen opschalen, bijvoorbeeld door missies in het buitenland te organiseren. De tweede is om van Nederland één verbonden hub te maken en de Nederlandse technische netwerken nationaal en internationaal te versterken. De derde is gericht op baanbrekende technologieën en de spin-off-startups met wortels in universiteiten. De laatste is data, waardoor het ecosysteem zichtbaar wordt door middel van data.

Samenwerking Zweden
Nederland en Zweden werken inmiddels samen op het gebied van startups. Beide landen hebben een sterk startup-ecosysteem, maar een relatief kleine thuismarkt. Prins Constantijn hierover op het ondernemersplatform Sprout: “Hoe beter je verbonden bent, hoe relevanter je bent. Zweden loopt binnen Europa behoorlijk voorop. In ieder geval wat betreft venture capital en unicorns (red: een startup die gewaardeerd wordt op minimaal 1 miljard dollar). Wij hebben twee keer zoveel startups als de Zweden, zíj hebben twee keer zoveel kapitaal en unicorns, dus wij kunnen van hen leren wat betreft schalen. Zij kunnen weer leren van de breedte van ons programma, zij hebben bijvoorbeeld geen StartupDelta. We kijken ernaar of dat ook interessant is voor hun.”

www.startupdelta.org

Tekst: Caroline Houmes

Terug naar het overzicht