Een bedrijf starten in de zorg, zo doe je dat

Er starten steeds meer ondernemers een bedrijf in de zorg, variërend van verpleegkundige​ tot zorgondernemer. Waar moet je op letten en aan welke specifieke regels moet je in deze branche voldoen?

Een eigen bedrijf starten in de zorg kan op verschillende manieren. Je kunt starten als zelfstandige fysiotherapeut, tandarts, psychotherapeut of verpleegkundige. Maar je kunt ook zorgondernemer worden, bijvoorbeeld door een wijkteam in de thuiszorg aan te sturen of een uitzendbureau te starten. Dit gebeurt in de meeste gevallen als franchise.

Welke vorm je ook kiest, alle zzp’ers die een bedrijf in de zorg starten, moeten aan specifieke regels in deze branche voldoen. We zetten hieronder de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

Starten in de zorg, praktische informatie

Inschrijven Kvk

Iedere zelfstandig ondernemer moet zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig, omdat de KvK deze gegevens na de inschrijving in het Handelsregister automatisch doorgeeft. Je krijgt een btw-nummer toegewezen en bent klaar om te ondernemen.

AGB-code

Deze code staat voor Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB) en heb je nodig bij declaraties van geboden zorg. Het AGB is het landelijke identificatieregister in de zorg, waar iedere zorgverlener of -organisatie een unieke code voor heeft.

Als je een eigen praktijk begint, moet je hier een AGB-code aanvragen. Sluit je als zelfstandig ondernemer aan bij een praktijk dan kun je hun code gebruiken.

Kwaliteitseisen

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders tot kwalitatief goede zorg. De inspectie heeft hier een handige checklist voor aangemaakt, die je kunt gebruiken bij de start van je bedrijf.

Zo moet iedere zorgaanbieder een kwaliteitssysteem hebben. Hieronder vallen onder meer een klachtenregeling en een eigen zorgdossier.

Controle inspectie

Als zelfstandige professional in de zorg ben je een ‘zorgaanbieder’. Na je inschrijving in het Handelsregister vraagt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om een digitale vragenlijst in te vullen.

Om de kwaliteit van de zorg op orde te houden, krijgt iedere nieuwe zorgaanbieder een check van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

BIG-registratie

Voor een aantal beroepen is een BIG-registratie verplicht. BIG staat voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg en in dit register staat welke handelingen je mag uitvoeren. Voor deze beroepen dien je je na het afronden van je opleiding in te schrijven in het register.

  • Apotheker
  • Arts
  • Fysiotherapeut
  • Tandarts
  • Psychotherapeut
  • Verloskundige
  • Verpleegkundige
  • Gezondheidszorgpsycholoog
  • Physician assistant

Per functie gelden er eisen voor het behouden van de registratie in het BIG-register. Je moet bijvoorbeeld voldoende educatiepunten halen. Een registratie is vijf jaar geldig, je krijgt vanzelf bericht om je opnieuw te registreren.

Eigen bedrijf starten in de zorg

Starten in de zorg, wettelijke verplichtingen

Patiëntendossier

Elke zelfstandige zorgverlener is verplicht voor iedere cliënt een medisch dossier bij te houden. Hierin leg je gegevens vast over onder andere de gezondheid van patiënten en het behandeltraject.

Een patiënt heeft het recht zijn of haar medisch dossier in te zien. Het is een wettelijke verplichting om patiëntendossiers ten minste vijftien jaar te bewaren.

Contracten met verzekeringsmaatschappijen

Je wilt dat de zorg die je levert verzekerd is voor je patiënten. Als zorgaanbieder heb je een aantal mogelijkheden. Je sluit zelf contracten af met verzekeringsmaatschappijen of doet dit via een bemiddelingsbureau of thuiszorgorganisatie.

Verzekeringen

Als ondernemer in de zorg moet je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Die beschermt je tegen schadeclaims voor het toebrengen van schade aan personen of spullen van anderen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het onkundig verrichten van diensten, het maken van een medische fout of het leveren van gebrekkige producten.

Verder is het als zzp’er belangrijk ook te denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ZekerVanJeZaak-polis is voor starters een goede manier om dit te doen, omdat je hiermee de voornaamste risico’s in één keer afdekt.

Starten in de zorg, belangrijke aandachtspunten

Tarieven vaststellen

Als ondernemer in de zorg ben je niet volledig vrij in het bepalen van je tarief. De Nederlandse zorgautoriteit stelt jaarlijks de maximale tarieven van een aantal beroepen in de zorg vast, waaronder orthodontisten, psychiaters en tandartsen.

Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden beschrijf je onder meer de regels over de aansprakelijkheid, betalingsvoorwaarden en hoe je eventuele klachten in behandeling neemt.

Het document beschermt je als er een geschil komt met de klant. Je staat veel sterker als je kunt aantonen dat jij – vooraf! – de algemene voorwaarden hebt meegestuurd en dat de klant daarmee akkoord is gegaan.

Overleg bij het opstellen van algemene voorwaarden met jouw brancheorganisatie over de standaarden in de zorgsector. Als je zelf algemene voorwaarden opstelt, laat er dan, voordat je de voorwaarden aan een cliënt voorlegt, een juridisch adviseur naar kijken.

Administratie

Zelfstandig ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun belastingaangifte en administratie. De gebruikelijke urenregistratie, rittenadministratie, facturen en bonnen die iedere zzp’er heeft.

Denk ook aan declaraties via een pgb, of het bijhouden van patiëntendossiers. Ruim hier wekelijks, liefst dagelijks, even tijd voor in.

Acquisitie

Acquisitie plegen is een van de belangrijkste onderdelen van zelfstandig ondernemen. Meerdere klanten zijn niet alleen goed voor een gezonde bedrijfsvoering, maar de Belastingdienst controleert in de zorg ook extra op schijnzelfstandigheid.

Als je het hele jaar voor één opdrachtgever werkt, kan dat als een verkapt dienstverband worden aangemerkt.

Als ondernemer in de zorg moet je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Dit beschermt je tegen schadeclaims.

Starten in de zorg

Eigen praktijk

Je kunt als zelfstandige fysiotherapeut of psychotherapeut vaak aansluiten bij een bestaande praktijk. Je draait geheel zelfstandig je diensten, maar maakt gebruik van de faciliteiten van de praktijk (werkruimte, toilet, receptionist etc.). Je huurt als het ware een werkplek.

Je kunt ook direct een eigen praktijk starten, maar hier is vaak een flink startkapitaal voor nodig. Je hebt een pand nodig, inventaris en andere investeringen. Lees hier hoe je deze financiering kunt aanpakken.

Bemiddelingsbureau

Er zijn in de zorg tal van bemiddelingsbureaus waar je je als zelfstandig ondernemer bij kunt aansluiten. Het gevaar hierbij is dat de Belastingdienst je niet als zelfstandig ondernemer ziet.

Hoe meer aspecten – die we hierboven hebben beschreven – je uitbesteedt aan een bureau, hoe eerder je in de gevarenzone komt. De kans is dan groot dat je als uitzendkracht wordt gezien. Beheer bijvoorbeeld altijd zelf je zorgdossiers in je eigen systeem.

Franchise

De nieuwste trend is een zorgondernemer. Dit zijn veelal (wijk)verplegers die voor zichzelf beginnen. Ze sluiten zich aan bij een landelijke of regionale thuiszorginstelling, waarbij ze lokaal een wijkteam of uitzendbureau opstarten.

Dit is in de meeste gevallen op franchise-basis. Dat betekent dat veel zaken, zoals marketing, automatisering, administratie, declaraties, contact met verzekeraars centraal geregeld worden.

Vaak betaal je een fee om jezelf in te kopen en vandaaruit te gaan ondernemen. Je start met veel minder risico, maar hebt ook minder vrijheid.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht