Dit zijn de belangrijkste aftrekposten voor zzp’ers

Maak jij al gebruik van aftrekposten? Een eigen bedrijf starten vraagt vaak om de nodige financiële investeringen. Gelukkig bestaan er een aantal handige fiscale voordelen, waarmee je als startende zzp’er (mits je aan de voorwaarden voldoet) je voordeel kunt doen.

Heeft elke zzp’er recht op aftrekposten?

Niet iedere ondernemer of zzp’er heeft automatisch recht op de verschillende aftrekposten. Het idee dat een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of het voldoen aan het jaarlijkse urencriterium hiervoor volstaat, berust op een misverstand.

Of de Belastingdienst jouw bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk beschouwt als ‘winst uit onderneming’, ligt namelijk iets ingewikkelder.

Ondernemer voor de Belastingdienst?

Weten of jij aan de eisen van de fiscus voldoet? Ontdek of jij ondernemer bent voor de Belastingdienst.

Als je in aanmerking komt voor belastingaftrek, bekijk dan hieronder om welke aftrekposten het (meestal) gaat.

1. Zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kun je aanspraak maken op de zelfstandigenaftrek, waardoor het uiteindelijke bedrag waarover je belasting moet betalen aanzienlijk lager uitvalt.

Zelfstandigenaftrek animatie

Als je voldoet aan het urencriterium (1.225 gewerkte uren als ondernemer) mocht je tot en met 2019 jaarlijks een vast bedrag van € 7.280 aftrekken.

Verlaging zelfstandigenaftrek

De hoogte van de zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd. Tot en met 2027 gaat deze aftrek elk jaar met € 250 omlaag, in 2028 met € 280. Zo zal de zelfstandigenaftrek uiteindelijk nog maar € 5.000 bedragen.  In 2020 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.030.

2. Startersaftrek

Voor startende ondernemers is er ook de startersaftrek, die bovenop de zelfstandigenaftrek komt.

Starters kunnen in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (€ 2.123) van hun winst aftrekken. Hiervoor moet je wel aan drie voorwaarden voldoen:

  1. Je hebt recht op zelfstandigenaftrek
  2. In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar heb je niet vaker dan twee keer van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt
  3. In diezelfde periode was je ten minste een jaar geen ondernemer

3. MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is van toepassing op alle ondernemers die winst maken uit hun onderneming. Het is sinds 2011 niet meer nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur om in aanmerking te komen voor deze regeling.

De vrijstelling is in 2019 vastgesteld op 14% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek. Ook voor 2020 geldt het percentage van 14%.

4. Investeringsaftrek

Wie een nieuw bedrijf begint, moet investeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een computer, printer of bedrijfswagen. Dit is vooral belangrijk als je werkt aan de schaalbaarheid van je bedrijf.

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De fiscus houdt tot op bepaalde hoogte rekening met het feit dat je moet investeren. Als je in een boekjaar hebt geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, maak je mogelijk aanspraak op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Het gaat in dit geval om ondernemers die tussen de € 2.301 en € 318.449 in bedrijfsmiddelen hebben geïnvesteerd.

De KIA is een percentage van alle investeringen, waarbij de hoogte afhangt van het geïnvesteerde bedrag. Uiteraard zijn er wel een paar voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  1. Je bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland
  2. Je bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting
  3. Je hebt deze periode in bepaalde bedrijfsmiddelen geïnvesteerd.

5. Meewerkaftrek

Heb je een fiscale partner die je regelmatig helpt met je bedrijf? Dan kan het zijn dat je aanspraak maakt op de zogenaamde meewerkaftrek, waardoor je minder belasting over de uiteindelijke winst hoeft te betalen.

De hoogte van het bedrag hangt af van de winst en het aantal uren dat jouw fiscale partner in de onderneming heeft gewerkt. Voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken zijn er ook:

  • Je moet aan het urencriterium voldoen
  • Je fiscale partner werkt minstens 525 uur per jaar in de onderneming, met een maximale vergoeding van € 5.000
  • Je fiscale partner mag niet bij je in loondienst zijn en mag er door de Belastingdienst geen fictief dienstverband worden geconstateerd.

6. Fiscale oudedagsreserve (FOR)

Omdat je als zelfstandige niet automatisch pensioen opbouwt, mogen ondernemers jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oudedagsvoorziening.

Dat gereserveerde deel heet de fiscale oudedagsreserve, vaak afgekort tot FOR. Over dit bedrag hoef je niet direct belasting te betalen: je krijgt uitstel van betaling.

Voorwaarden fiscale oudedagsreserve

Het bedrag dat je opzij mag zetten, is aan een maximum gebonden. In 2020 is dit 9,44% van de winst, met een maximumbedrag van € 9.218.

Het is mogelijk om een deel van je fiscale oudedagsreserve om te zetten in lijfrente. De uiteindelijke premie wordt daardoor namelijk fiscaal aftrekbaar.

Om aanspraak te kunnen maken op de FOR ben je verplicht om minimaal 1.225 uur per jaar in de onderneming te steken. Ook moet je aan het begin van het desbetreffende belastingjaar de AOW-leeftijd (in 2020: 66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt hebben.

7. Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen ‘willekeurig afschrijven’. Oftewel: je bepaalt zelf hoeveel je wanneer afschrijft. Deze flexibiliteit kan voor starters veel voordelen hebben.

De regeling geldt niet voor alle rechtsvormen, maar alleen voor ondernemers met een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap die recht hebben op startersaftrek.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht