Deze wetten wijzigen in 2022

Elk jaar voert de overheid weer nieuwe wetswijzigingen door die van toepassing zijn op startende ondernemers en zzp’ers. Er is zowel goed nieuws als minder goed nieuws. Zo worden de woonadressen van ondernemers afgeschermd, maar gaat de zelfstandigenaftrek naar beneden. We zetten de belangrijkste nieuwe regels voor ondernemers per 1 januari 2022 op een rij.

Ver­la­ging zelf­stan­di­gen­af­trek

De zelfstandigenaftrek gaat per 1 januari 2022 opnieuw omlaag. Deze aftrekpost voor ondernemers was tot en met 2019 altijd een vast bedrag van € 7.280 per jaar, maar wordt de komende jaren gefaseerd afgebouwd naar € 3.240 in 2036.

Deze afbouw is tot en met 2027 € 360 per jaar, en in 2028 eenmalig € 390. Van 2029 tot 2036 wordt de aftrek met € 110 per jaar verlaagd. Zo ziet die ontwikkeling eruit sinds 2020:

Ont­wik­ke­ling zelf­stan­di­gen­af­trek 2020 t/m 2023

Jaar Aftrek
2020 € 7.030
2021 € 6.670
2022 € 6.310
2023 €5.950

Let op: in 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek dus € 6.310 in plaats van € 7.280

Lees in dit artikel alles over de zelfstandigenaftrek en of je aan de voorwaarden voldoet

Ar­beids­kor­ting en al­ge­me­ne hef­fings­kor­ting om­hoog

De arbeidskorting en de algemene heffingskorting gaan de komende jaren omhoog. Dit zou volgens de overheid het werken lonender moeten maken en de verlaging van de zelfstandigenaftrek moeten compenseren. De arbeidskorting is in 2022 € 4.260, de algemene heffingskorting € 2.888.

Scho­lings­af­trek maakt plaats voor STAP-bud­get

Met de scholingsaftrek kon je als werkzoekende en werkende tot 1 januari 2022 scholingsuitgaven aftrekken. Dat kon dus ook als ondernemer. In plaats van deze aftrekpost, kun je vanaf 2022 gebruik maken van het STAP-budget. STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie.

Wanneer je als startende ondernemer of zzp’er aan de slag wilt met je eigen ontwikkeling, kun je hiervoor dus subsidie aanvragen uit het STAP-budget. Je krijgt maximaal € 1000 per jaar per persoon. Goed om te weten: waarschijnlijk is de subsidie vanaf 1 maart 2022 aan te vragen via UWV.

TVL en TOGS be­las­ting­vrij

Heb je in coronatijd gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS)? Dan is er goed nieuws! Je hoeft vanaf 1 januari 2022 geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen over deze steun.

Ven­noot­schaps­be­las­ting ver­an­derd

De vennootschapsbelasting is de afgelopen jaren flink veranderd. De tarieven van de afgelopen jaren en 2022 staan in onderstaande tabellen.

Vennootschapsbelasting 2019 en 2020

2019 2020
Tot € 200.000 winst 19% 16,5%
Boven € 200.000 winst 25% 25%

Vennootschapsbelasting 2021

2021
Tot € 245.000 winst 15%
Boven € 245.000 winst 25%

Vennootschapsbelasting 2022

2022
Tot € 395.000 winst 15%
Boven € 395.000 winst 25%

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) betaalt vaak ook nog belasting in box 2 over inkomen uit aanmerkelijk belang. De belasting in box 2 blijft in 2022 gelijk met 26,9%.

La­ger be­las­ting­ta­rief af­trek­pos­ten

Aftrekposten mogen vanaf 2023 alleen nog tegen het laagste belastingtarief (37,05%) worden afgetrokken. In 2019 was dit tarief nog 49%. Sinds 1 januari 2020 wordt dit in vier jaarlijkse stappen van 3 procentpunt verlaagd naar het eindtarief van 37,05%.

Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling, maar ook voor de hypotheekrenteaftrek, zoals te zien is onderstaande tabel:

2019 2020 2021 2022 2023
Max. tarief aftrekbare kosten eigen woning 49% 46% 43% 40% 37,05%
Max. tarief overige aftrekposten 51,75% 46% 43% 40% 37,05%

Let op: Dit geldt niet voor de de AOV-premie. Deze mag je tegen het tarief aftrekken waarin je normaal valt.

 

Image
whitepaper administratie cover
Ad­mi­ni­stra­tie op­zet­ten?

Speciaal voor starters: de basis in 5 minuten. Een overzicht van wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met je boekhouding, inclusief tips.

Download gratis PDF

 

Mi­li­eu-in­ves­te­rings­af­trek (MIA) wordt ver­hoogd

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een speciale aftrekpost voor milieuvriendelijke investeringen. Er zijn drie verschillende percentages, de hoogte hangt af van het bedrijfsmiddel waar je in wilt investeren. Je vindt de lijst met percentages op de Milieulijst.

Op 1 januari 2022 worden alle percentages verhoogd om duurzaam ondernemerschap te stimuleren:

Percentages 2021 Percentages 2022
13,5% 27%
27% 36%
36% 45%

Meld­plicht zorg­aan­bie­ders

Wil je aan de slag als zelfstandige in de zorg? Dan moet je dit vanaf 2022 eerst melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Voordat je begint moet je vragen beantwoorden over welke zorg je precies gaat verlenen, wanneer je verwacht te starten en of je een klachtenregeling hebt.

Af­scher­ming adres zzp’er en on­der­ne­mer bij KvK

Veel zzp’ers hadden er moeite mee dat hun adres gemakkelijk op te vragen was uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij zagen dit als een inbreuk op hun privacy, aangezien het adres van hun onderneming vaak ook hun woonadres is.

Hier was de Autoriteit Persoonsgegevens het mee eens, volgens de privacywaakhond was er zelfs kans op identiteitsfraude.

Daarom schermt de Kamer van Koophandel de woonadressen van ondernemers en bestuurders vanaf 1 januari 2022 af. Alleen overheidsorganisaties en beroepsgroepen met wettelijke toestemming kunnen de adressen dan nog inzien.

Bij­tel­ling elek­tri­sche auto

Als je meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, dan betaal je voor een zakelijke auto bijtelling, die bij de winst van jouw bedrijf wordt opgeteld.

Dit zijn de percentages voor 2022:

Soort auto Bijtellingspercentage
Elektrische auto of waterstofauto 16% bijtelling (was 12%)
Benzine- en dieselauto’s 22% bijtelling
Auto’s duurder dan € 35.000 22% bijtelling

Wet­ten om te blij­ven vol­gen in 2022

Er spelen op de achtergrond nog een aantal belangrijke zaken met betrekking tot wetten voor zzp’ers en eenmanszaken.

Al­ter­na­tief wet DBA

Denk bijvoorbeeld aan het alternatief voor de wet DBA. Deze wet DBA moet uiteindelijk vervangen gaan worden door de invoering van een opdrachtgeversverklaring. Dit is een webmodule waarin opdrachtgevers de aard van een samenwerking met een zzp’er vastleggen.

Ver­plich­te AOV

Ook gaan er steeds meer geluiden op voor een verplichte AOV voor zzp’ers. Een van de opvallendste maatregelen in het voorlopig pensioenakkoord is dat er een AOV-verplichting voor zzp’ers is afgesproken.

Hier is het laatste woord nog niet over gesproken, en wellicht zal in 2022 duidelijk worden of deze AOV-regeling er komt.

Terug naar het overzicht