De zelfstandigenaftrek

Leuk, als medewerker van Van Ree Accountants, is mij gevraagd een artikel te schrijven voor startende ondernemers. Vaak is het lastig om een relevant en interessant onderwerp te vinden, maar ik heb geluk! Laten we nou net Prinsjesdag achter de rug hebben, waardoor mij een mooie stapel onderwerpen voorgeschoteld is. Nu nog een keuze maken……. “De zelfstandigenaftrek”.

Als ondernemer heb je in Nederland recht op een aantal aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek geldt voor ondernemers die gedurende het boekjaar ten minste 1225 uren werkzaamheden hebben verricht voor de onderneming waaruit hij/zij winst geniet. Dit urencriterium geldt overigens ook voor de MKB-winstvrijstelling. In dit artikel beperk ik mij echter tot de zelfstandigenaftrek. Het kabinet is van plan de zelfstandigenaftrek in de komende 10 jaar terug te brengen van € 7.280 tot € 5.000. Deze daling raakt elke ondernemer die een onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (v.o.f.), ongeacht of de winst belast is tegen het hoge of lage tarief. Hoog of laag tarief? Er zijn toch drie schijven? Jazeker, maar vanaf 2020 wil het kabinet het drieschijvenstelsel vervangen door een tweeschijvenstelsel. Hieronder is dit in tabelvorm weergegeven.

De zelfstandigenaftrek zal dus gedeeltelijk afgebouwd worden. Er is echter nog meer, het kabinet wil deze aftrekpost alleen in aftrek brengen tegen het lage tarief van 37,35% in 2020 en 37,10% in 2021. Dit betekent concreet dat indien een onderneming een positief resultaat behaalt van meer dan € 68.507 dit resultaat belast wordt tegen het hoge tarief van 49,50%, maar de zelfstandigenaftrek ten aftrek gebracht mag worden tegen het lage tarief van 37,35%. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de MKB-winstvrijstelling.

Door bovengenoemde maatregelen is het -fiscaal gezien- eerder voordelig om als ondernemingsvorm voor de besloten vennootschap (BV) te kiezen in plaats van een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Dit wordt nog verstrekt door het voornemen van het kabinet om de tarieven voor de vennootschapsbelasting te verlagen.

Bent u benieuwd naar de gevolgen voor uw onderneming of welke rechtsvorm het beste bij uw onderneming past? Neem dan contact op met Koen Knulst (kknulst@vanreeacc.nl).

Terug naar het overzicht