De zelfstandigenaftrek: zo werkt het

Als ondernemer heb je een aantal belastingvoordelen. De belangrijkste en bekendste van deze belastingvoordelen is de zelfstandigenaftrek, die je honderden euro’s per maand oplevert. Lees hier 5 vragen en antwoorden over deze zelfstandigenaftrek.

1. Wat houdt de zelfstandigenaftrek in?

Kort samengevat is de zelfstandigenaftrek een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Als je aan de gestelde voorwaarden voldoet, mag deze aftrekpost toepassen op jouw belastingaangifte.

Als ondernemer kom je voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking wanneer:

  • De Belastingdienst jou ziet als ondernemer.
  • Je voldoet aan het urencriterium. Dat wil zeggen: je besteedt per jaar minimaal 1.225 uur aan jouw onderneming.
  • Het bedrijf door jou (of samen met anderen) wordt geleid.
  • Jij aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar oud was.

2. Hangt de hoogte van mijn zelfstandigenaftrek af van de winst?

Niet meer. Vroeger hing de hoogte van de zelfstandigenaftrek wel degelijk af van de hoogte van de winst, maar dat is tegenwoordig niet meer het geval. Momenteel wordt er ieder jaar een vast bedrag vastgesteld.

3. Hoe groot is mijn voordeel?

Het uiteindelijke voordeel op jouw belastbaar inkomen is uiteraard deels afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Vast staat dat je belastingaanslag lager uitvalt dan wanneer je geen gebruik zou maken van de zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren in stapjes verlaagd.

Als je voor deze aftrekpost in aanmerking komt, moet je hem dan ook zeker toepassen. Jouw belastingaanslag kan hierdoor uiteindelijk zo’n duizend (of meer!) euro lager uitvallen. Geld dat je natuurlijk liever besteedt aan het uitbouwen van jouw business.

Zelfstandigenaftrek vanaf 2020

In 2019 is besloten dat de zelfstandigenaftrek wordt aangepast. Het was jarenlang € 7.280 en wordt nu in stapjes afgebouwd naar uiteindelijk € 5.000 in 2028. Zo ziet die ontwikkeling er de komende jaren uit.

Ontwikkeling zelfstandigenaftrek
2020 € 7.030
2021 € 6.750
2022 € 6.500
2023 € 6.250
2024 € 6.000
2025 € 5.750
2026 € 5.500
2027 € 5.250
2028 € 5.000

4. Ik ben ondernemer en 65 jaar of ouder. Heb ik voor de inkomstenbelasting dan ook recht op fiscaal voordeel?

Wanneer jij later in het jaar 65 bent geworden en wel aan de andere voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek voldoet, dan mag je deze aftrekpost voor deze periode gewoon blijven toepassen.

Het ligt echter iets anders als je aan het begin van de opgegeven periode al 65 jaar (of ouder) was. In dat geval komt de zelfstandigenaftrek uit op 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

5. Wanneer maak ik aanspraak op de startersaftrek?

Het starten van een eigen bedrijf is niet zonder risico. In de eerste jaren kan er vooral op financieel vlak het één en ander misgaan.

Dat weet ook de overheid maar al te goed. Daarom is voor startende ondernemers een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek.

Kom jij in aanmerking voor deze aanvullende aftrekpost? Dan mag je jouw zelfstandigenaftrek verhogen met een startersaftrek van € 2.123.

Dit aanvullende belastingvoordeel mag jij als starter toepassen ter verhoging van de zelfstandigenaftrek. Maar let wel: van deze regeling mag je niet onbeperkt gebruik blijven maken.

Voorwaarden startersaftrek

Je maakt alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je:

  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee maal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast

Zelfstandigenaftrek animatie

Kom jij in aanmerking voor deze aanvullende aftrekpost? Dan mag je jouw zelfstandigenaftrek verhogen met een startersaftrek van € 2.123. Houd er wel rekening mee dat je de startersaftrek alleen kunt toepassen in combinatie met de standaard zelfstandigenaftrek. Je moet dus ook aan die voorwaarden voldoen.

d voor de zelfstandigenaftrek.

Te lage winst

Maar wat nou als de winst uit jouw onderneming (nog) te laag is om de zelfstandigenaftrek te kunnen toepassen? De fiscus beseft dat dit – zeker bij relatief jonge bedrijven – wel eens kan voorkomen.

Daarom heeft de Belastingdienst het mogelijk gemaakt om het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek te verrekenen in de volgende negen jaar. De winst moet in dat geval dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

3. Hoe groot is mijn voordeel?

Het uiteindelijke voordeel op jouw belastbaar inkomen is uiteraard deels afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Vast staat dat je belastingaanslag lager uitvalt dan wanneer je geen gebruik zou maken van de zelfstandigenaftrek.

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren in stapjes verlaagd.

Als je voor deze aftrekpost in aanmerking komt, moet je hem dan ook zeker toepassen. Jouw belastingaanslag kan hierdoor uiteindelijk zo’n duizend (of meer!) euro lager uitvallen. Geld dat je natuurlijk liever besteedt aan het uitbouwen van jouw business.

Zelfstandigenaftrek vanaf 2020

In 2019 is besloten dat de zelfstandigenaftrek wordt aangepast. Het was jarenlang € 7.280 en wordt nu in stapjes afgebouwd naar uiteindelijk € 5.000 in 2028. Zo ziet die ontwikkeling er de komende jaren uit.

Ontwikkeling zelfstandigenaftrek
2020 € 7.030
2021 € 6.750
2022 € 6.500
2023 € 6.250
2024 € 6.000
2025 € 5.750
2026 € 5.500
2027 € 5.250
2028 € 5.000

4. Ik ben ondernemer en 65 jaar of ouder. Heb ik voor de inkomstenbelasting dan ook recht op fiscaal voordeel?

Wanneer jij later in het jaar 65 bent geworden en wel aan de andere voorwaarden voor de zelfstandigenaftrek voldoet, dan mag je deze aftrekpost voor deze periode gewoon blijven toepassen.

Het ligt echter iets anders als je aan het begin van de opgegeven periode al 65 jaar (of ouder) was. In dat geval komt de zelfstandigenaftrek uit op 50% van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers die aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar zijn.

5. Wanneer maak ik aanspraak op de startersaftrek?

Het starten van een eigen bedrijf is niet zonder risico. In de eerste jaren kan er vooral op financieel vlak het één en ander misgaan.

Dat weet ook de overheid maar al te goed. Daarom is voor startende ondernemers een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen: de startersaftrek.

Kom jij in aanmerking voor deze aanvullende aftrekpost? Dan mag je jouw zelfstandigenaftrek verhogen met een startersaftrek van € 2.123.

Dit aanvullende belastingvoordeel mag jij als starter toepassen ter verhoging van de zelfstandigenaftrek. Maar let wel: van deze regeling mag je niet onbeperkt gebruik blijven maken.

Voorwaarden startersaftrek

Je maakt alleen aanspraak op de startersaftrek wanneer je:

  • In één (of meer) van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest
  • In deze periode niet vaker dan twee maal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast

Zelfstandigenaftrek animatie

Kom jij in aanmerking voor deze aanvullende aftrekpost? Dan mag je jouw zelfstandigenaftrek verhogen met een startersaftrek van € 2.123. Houd er wel rekening mee dat je de startersaftrek alleen kunt toepassen in combinatie met de standaard zelfstandigenaftrek. Je moet dus ook aan die voorwaarden voldoen.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht