Btw-aangifte gemist? Lees hier wat je moet doen

Ging er iets mis met je kwartaalaangifte omzetbelasting (btw-aangifte), of ben je het gewoon vergeten? Grote kans dat je een boete krijgt omdat je te laat bent. Zo beperk je de schade.

De meeste ondernemers moeten ieder kwartaal aangifte voor de omzetbelasting (ofwel btw-aangifte) doen. Heb je dat deze keer niet (op tijd) gedaan? Zoek in onderstaande situaties welke op jou van toepassing is en lees wat de gevolgen zijn:

Situatie 1: aangifte te laat ingediend

Stel: je vult de aangifte niet op tijd in op de site. Dit heet ‘aangifteverzuim’ en is strafbaar. Gelukkig is de Belastingdienst de kwaadste niet. Als dit een keer gebeurt, is er een coulancetermijn van zeven dagen. Je krijgt dan wel een ‘verzuimmelding’.
Dien je de aangifte na de coulancetermijn in of helemaal niet? Dan krijg je een boete van € 65.

Let op: de boete voor ‘aangifteverzuim’ riskeer je ook als je wel hebt betaald, maar niet de aangifte via de site hebt ingediend. 

Situatie 2: aangifte wel ingediend, niet op tijd betaald

Uit je aangifte volgt een bedrag dat je moet betalen aan de Belastingdienst. Of je krijgt iets terug, dat kan natuurlijk ook. Ben je een bedrag verschuldigd? Dan moet ook dit bedrag uiterlijk de 31ste op de rekening van de Belastingdienst staan. Anders is er sprake van ‘betaalverzuim’.
Na het indienen van de aangifte moet je het verschuldigde bedrag binnen een maand na afloop van het betreffende kwartaal overmaken naar de rekening van de Belastingdienst. Als je deze deadline overschrijdt, maak je je mogelijk schuldig aan betaalverzuim. Er zijn vier scenario’s:

  1. Je maakt het aangiftebedrag te laat, maar binnen de coulancetermijn van zeven dagen over. Dit is de eerste keer dat je te laat bent. Je krijgt geen betaalverzuimboete, maar wel een verzuimmededeling.
  2. Je maakt het aangiftebedrag te laat, maar binnen de coulancetermijn van zeven dagen over. De vorige aangifte betaalde je ook te laat. Je krijg nu wel een betaalverzuimboete(3% van het te laat betaalde bedrag) van minimaal € 50 euro en maximum € 5.278.
  3. Je maakt het aangiftebedrag te laat, en na de coulancetermijn van zeven dagen over. Je krijg nu ook een betaalverzuimboete (3% van het te laat betaalde bedrag) van minimaal € 50 en maximum € 5.278.
  4. Je maakt het aangiftebedrag deels na de coulancetermijn, en deels binnen de coulancetermijn over. Je krijg nu een betaalverzuimboete (3% van het te laat betaalde bedrag) van minimaal € 50 en maximum € 5.278 over het totale bedrag, niet alleen het bedrag na de coulancetermijn.

Aangifteverzuim en betaalverzuim staan volledig los van elkaar.

Situatie 3: Minder betaald dan op aangifte staat

Komt uit je aangifte een hoger bedrag dan je overgemaakt hebt aan de Belastingdienst? Dan kun je een naheffingsaanslag krijgen. Daarop staat het bedrag dat je nog schuldig bent (3% van het bedrag; minimaal € 50 en maximum € 5.278).
Heb je een deel te laat betaald? Dan krijg je ook een betaalverzuimboete over het te laat betaalde bedrag. We hoeven je vast niet uit te leggen waarom je deze situatie moet voorkomen.

Situatie 4: Je ontdekt na de aangifte een fout

Heb je te veel of te weinig omzetbelasting aangegeven en betaald? Je kunt dit sowieso niet meer corrigeren in je aangifte nadat je deze hebt ingediend. Dit is wat je wel kunt doen:

  • Gaat het om een bedrag van minder dan € 1000?Corrigeer dit bij de volgende kwartaalaangifte.
  • Gaat het om een bedrag van meer dan € 1000? Dan moet je met een zogenoemde suppletie omzetbelasting de correcties doorgeven op de eerder ingediende btw-aangifte. Met de suppletie kun je aangiftes over een specifiek aangiftevak of een heel boekjaar corrigeren. Dit kan tot drie maanden na je jaaraangifte zonder een risico op boeterente.
  • Doe je niets? Als je de fout niet corrigeert binnen de juiste termijn, dan kan de Belastingdienst je een naheffingsaanslag sturen met een betaalverzuimboete van 3% van het niet-betaalde bedrag (minimaal € 50 en maximaal € 5.278). Ook kun je op een boeterente rekenen als je te lang wacht met het indienen van je suppletieverzoek.
  • Uitstel van betaling kan (soms). Als je boete(s) nog niet meteen kunt betalen, kun je de Belastingdienst om uitstel van betaling vragen.

Situatie 5: je deed het met opzet verkeerd (of dit denkt de Belastingdienst)

Als de Belastingdienst jou ervan verdenkt dat je opzettelijk foutieve gegevens hebt verstrekt (met als doel het betalen van minder belasting), kan de fiscus een ‘vergrijpboete’ opleggen.
Er moet dan wel concreet sprake zijn van grove schuld of (voorwaardelijke) opzet. Hieronder valt ook: met opzet geen aangifte doen, omdat je saldo te laag is om het bedrag te voldoen. De boetesom bij een vergrijpboete kan oplopen tot maximaal 100% van het bedrag waarop de opzettelijk gemaakte schuld betrekking heeft.

Neem contact op met de Belastingdienst
Kom je er ondanks bovenstaande uitleg niet uit met jouw btw-aangifte en vraag jij je af wat de mogelijke gevolgen zijn? Steek dan niet je kop in het zand door de situatie te negeren (en stiekem te hopen dat de fiscus niets doorheeft).
Neem uit eigen initiatief zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst om te informeren wat je kunt doen om de schade te beperken.

Let op: Uitstel van de verplichting om de kwartaalaangifte te doen krijg je vrijwel nooit. Alleen bij grote calamiteiten maak je kans op coulance.

Noteer daarnaast de toekomstige deadlines voor de btw-aangiftetermijnen (31 januari, 30 april, 31 juli en 31 oktober) in je agenda.
Tip: zet de btw-calculator in je favorieten. Hiermee zet je altijd de juiste bedragen op offertes en facturen. Ook handig bij de boekhouding en btw-aangife.

Hulp bij belastingaangifte
Merk je dat je erg veel moeite hebt met je administratie en btw-aangifte? Dan is het aan te raden om een boekhouder of accountant in de arm te nemen. Die kunnen je ook meteen helpen bij je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Lees hier alles over samenwerken met een boekhouder of accountant.

 

BRON: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht