Belastingdienst: deadline aanvraag uitstel betaling nadert

Belastingdienst wijst ondernemers op deadline aanvragen uitstel van betaling

Utrecht, 11 juni – Afgelopen maand ontvingen veel ondernemers een naheffingsaanslag omdat zij hun btw-aangifte nog niet hadden betaald. Dit zijn er vanwege de mogelijkheid van betalingsuitstel door de coronacrisis ruim 291.000; bijna dubbel zoveel als gebruikelijk bij de kwartaalaangifte. De deadline voor de btw-betaling loopt eind deze week af. Daarom herinnert de Belastingdienst ondernemers die uitstel van betaling nodig hebben aan de mogelijkheid om uitstel aan te vragen. Dat kan nog tot 13 juni, per brief via dit formulier. De boete voor de te late btw-betaling wordt automatisch geschrapt nadat uitstel van betaling is verleend.

Tijdens de coronacrisis biedt de Belastingdienst ondernemers met financiële problemen ondersteuning door tal van fiscale maatregelen. De teller staat inmiddels op 25 tijdelijke regelingen, die door het kabinet bijna allemaal zijn verlengd tot 1 oktober 2020. Eén daarvan is de mogelijkheid om uitstel van betaling aan te vragen, bijvoorbeeld voor de btw-betaling over het eerste kwartaal. “Het aantal naheffingsaanslagen dat wij in mei verstuurden omdat ondernemers nog niet hadden betaald, laat zien dat de coronacrisis veel ondernemers raakt”, licht Arno van Dongen van de Belastingdienst toe. “Ondernemers die een naheffingsaanslag ontvangen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor ten minste drie maanden. Daaraan zijn geen speciale voorwaarden verbonden. Dit uitstel gaat in op de dag waarop de ondernemer uitstel aanvraagt. De aanvraag kan eenvoudig gedaan worden via onze website. We roepen ondernemers daarbij op alleen gebruik te maken van de uitstelregeling als zij deze echt nodig hebben.”

Zodra het uitstel van betaling is verleend, wordt de opgelegde boete voor de te late btw-betaling automatisch geschrapt. Het is voor ondernemers niet nodig om hiervoor te bellen of bezwaar te maken. “Ondernemers die al eerder uitstel hebben aangevraagd en nu een naheffingsaanslag ontvingen, hoeven zich geen zorgen te maken: ook hun betaalverzuimboete wordt geschrapt”, legt Van Dongen uit.

Btw-aangifte niet of te laat gedaan
Ondernemers die nog geen btw-aangifte hebben gedaan of deze te laat hebben ingediend, hebben eveneens een naheffingsaanslag ontvangen. Ook zij kunnen uitstel van betaling aanvragen. Daarvoor moeten ze eerst btw-aangifte doen.
Een eventuele boete voor een te late aangifte wordt niet geschrapt. De checklist naheffingsaanslag geeft aan hoe ondernemers alsnog btw-aangifte kunnen doen en welke voorwaarden voor hen gelden.

Langer uitstel nodig
Voor sommige ondernemers kan blijken dat betalingsuitstel van drie maanden niet voldoende is. In dat geval kunnen zij verlenging van betalingsuitstel aanvragen. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Vanaf de tweede helft van juni biedt de Belastingdienst via zijn website een gebruiksvriendelijk online formulier waarmee de verlenging kan worden aangevraagd. Ondernemers die daar niet op willen wachten, kunnen nu al per brief hun verzoek doen.

 

Bron: persbericht per mail.
11-6-2020

Terug naar het overzicht