Alles over de inkomstenbelasting voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers moeten aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Deze belastingregels zijn wel een beetje anders dan voor particulieren. Wat verandert er op het gebied van inkomstenbelasting als je voor jezelf begint?

Hoe werkt de inkomstenbelasting voor ondernemers?

De bronnen van inkomsten voor de aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers zijn door de Belastingdienst in drie categorieën ingedeeld:

 1. Loon uit dienstbetrekking
 2. Resultaat uit overige werkzaamheden
 3. Winst uit onderneming

1. Loon uit dienstbetrekking

Normaal gesproken geldt dit voor mensen die een contract hebben en in dienst zijn van een organisatie. Nu kan dit overigens ook bij ondernemers voorkomen, zelfs als ze geen contract hebben. De Belastingdienst ziet je in dat geval als een (fictieve) werknemer die onder andere verplicht instructies van een opdrachtgever opvolgt en je tijdens vakantie en ziekte doorbetaalt. Dit geldt maar voor een handjevol ondernemers.

2. Resultaat uit overige werkzaamheden

Deze categorie kun je samenvatten als inkomen uit bijverdiensten. Je bent niet in loondienst en verdient je geld met overige werkzaamheden. Artiesten vallen vaak in deze categorie.

Resultaat uit overige werkzaamheden zijn onder meer het lopen van een krantenwijk, eenmalig een gastcollege geven of een rol als gastouder.

3. Winst uit onderneming

Bij verreweg de meeste ondernemers vallen inkomsten in deze categorie. Wanneer je je inschrijft bij de Kamer van Koophandel (KvK) wordt bekeken of je ondernemer bent. Hieronder bespreken we deze criteria en gaan we in de rest van het artikel uit van het gegeven dat jouw aangifte inkomstenbelasting in de categorie ‘winst uit onderneming’ valt.

Wanneer ben je ondernemer voor de Belastingdienst?

Als je ondernemer bent, dan wil dat helaas nog niet automatisch zeggen dat je ook ondernemer bent voor de Belastingdienst. Twijfel jij of je aan de criteria voldoet? De Belastingdienst kijkt onder meer naar de volgende punten:

 • Maak je winst als ondernemer en hoeveel?
  Bij een kleine winst of structureel verlies beschouwt de fiscus jou mogelijk niet als onderneming.
 • Hoe zelfstandig is jouw bedrijf?
  Bepaal jij zelf waar je jouw werkzaamheden uitvoert en hoe je jouw werk inricht? Dan word je eerder gezien als ondernemer.
 • Beschik je over kapitaal?
  Bezit je kapitaal om een onderneming te starten en deze vervolgens draaiende te houden? Je wordt geacht te investeren in reclame, verzekeringen en eventueel het inhuren van personeel.
 • Hoeveel tijd steek je in de onderneming? 
  Voor de Belastingdienst moet je voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen. Daarnaast moet jouw onderneming renderend zijn. Als dit niet het geval is, vindt de Belastingdienst jouw werk een hobby en worden je inkomsten als resultaat uit overige werkzaamheden gezien.

Check dubbelcheck! Met de gratis Ondernemerscheck weet je zeker of de Belastingdienst jouw inkomsten ziet als winst uit een onderneming.

 • Hoeveel opdrachtgevers heb je? 
  Je voert actief acquisitie en streeft ernaar om meerdere opdrachtgevers te hebben, zodat jouw afhankelijkheid van een opdrachtgever afneemt en daarmee jouw zelfstandigheid toeneemt.
 • Promoot je jouw bedrijf? 
  Als ondernemer laat je zien dat je een bedrijf hebt, bijvoorbeeld door het maken van reclame, een eigen website te lanceren of rond te rijden een bedrijfsauto met logo.
 • Loop je ondernemersrisico? 
  Loop jij risico dat opdrachtgevers niet betalen voor geleverde diensten? En ben je afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten of diensten? Dan loop je een zeker ondernemersrisico. En wie risico loopt, wordt eerder als ondernemer beschouwd.
 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming? 
  Wie een eenmanszaak, maatschap of vof heeft is aansprakelijk voor de schulden en dus ook ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als jouw bedrijf een rechtspersoon is, zoals een bv of nv, ben je niet hoofdelijk aansprakelijk. Dan ben je geen ondernemer voor de inkomstenbelasting, maar moet je wel vennootschapsbelasting betalen.

Hoe doe je aangifte voor de inkomstenbelasting?

Werknemers betalen belasting over hun salaris, ondernemers betalen belasting over de gemaakte winst. De belastbare winst bereken je door eerst alle inkomsten van je bedrijf op te tellen. Deze inkomsten zijn verdeeld in:

 1. box 1 (inkomen uit werk en woning)
 2. box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang, dit zijn bijvoorbeeld inkomsten uit aandelen)
 3. box 3 (sparen en beleggen)

Nadat je alle inkomsten hebt opgeteld, trek je daar vervolgens de bedrijfskosten vanaf. Dit zijn alle kosten die je zakelijk maakt, van telefoonkosten en de leaseauto tot het onderhoud van je website. Heb je al deze kosten opgeteld en van de inkomsten afgetrokken? Dan houd je de winst uit onderneming over.

Heb ik recht op belastingvoordeel?

Om jouw belastbare inkomen te bepalen, mag je van de winst uit onderneming ook nog een aantal fiscale aftrekposten aftrekken, mits je aan de voorwaarden van het ondernemerschap en het urencriterium voldoet.

Inkomstenbelasting startende ondernemer

De aftrekposten bestaan uit de: 

Over het bedrag dat je uiteindelijk onderaan de streep overhoudt, moet je inkomstenbelasting betalen.

Hoe zit het met de bijdrage Zorgverzekeringswet?

Naast de inkomstenbelasting moet je ook rekening houden met de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bijdrage wordt bij werknemers al ingehouden door de werkgever of uitkeringsinstantie, maar als ondernemer moet je deze bijdrage zelf betalen.

Nadat je de aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan en de belastbare winst is vastgesteld, ontvang je dus ook nog een aparte aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Deze kent een hoge en lage inkomensafhankelijke bijdrage.

Bedragen Zvw

De fiscus stelt ieder jaar de percentages vast. De hoge premie geldt voor het loon van werknemers en bedraagt voor 2019 6,9%.  De lage premie is voor jou als zelfstandige ondernemer en staat nu op 5,7%. Het maximum bedrag waarop dit percentage wordt berekend is € 55.927.

Ieder jaar kunnen de regels van de inkomstenbelasting veranderen. Het is belangrijk dat je je hierover laat voorlichten.

Belastingaangifte: zelf doen of uitbesteden?

Als de administratie een struikelblok is of jij geen tijd en zin hebt om je hierin te verdiepen, kun je overwegen om de belastingaangifte uit te besteden aan een accountant of boekhouder.

Een accountant kent het fiscale landschap als zijn broekzak en het is zijn werk om zijn kennis bij te houden. Als je een boekhouder inhuurt, profiteer je normaal gesproken maximaal van alle belastingvoordelen. Bovendien kun je ervan op aan dat de aangifte goed is ingevuld.

 

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht