9 subsidies en regelingen voor startende ondernemers

Als startende ondernemer heb je vaak financiering nodig. Laat je een handje helpen door de overheid. Dit zijn de bekendste startersregelingen en subsidies voor startende ondernemers met ambitie. 

Let op! De overheid heeft vanwege de coronacrisis een steunpakket ontwikkeld voor ondernemers (TOGS, TOZO, et cet). Lees er meer over in deze artikelen:

– Overzicht steunpakket corona/COVID19 voor zzp’ers en startende ondernemers
– Aanvragen bijstand voor zzp’ers via de TOZO-regeling

De rest van dit artikel gaat over de reguliere subsidies en regelingen.

Overzicht regelingen en subsidies

 1. Bijstandverlening zelfstandigen
 2. MKB-krediet
 3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 4. Starten vanuit een WW-uitkering
 5. Borgstelling MKB-kredieten
 6. Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters
 7. Rabobank Stimuleringskapitaal
 8. Erasmus for Young Entrepreneurs
 9. Startersaftrek en zelfstandigenaftrek

1. Bijstandverlening zelfstandigen

Mogelijk heb je als starter financiële ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf begint vanuit een uitkering. Dan heb je mogelijk recht op financiering vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Een Bbz-uitkering bestaat uit twee onderdelen:

 1. Een aanvulling van je inkomen tot het sociaal minimum voor 12 tot 36 maanden
 2. Een bedrijfskapitaal/starterskrediet

Voorwaarden Bbz-uitkering

 • Je moet jaarlijks ten minste 1.225 uur aan je bedrijf besteden
 •  Je onderneming moet levensvatbaar zijn
 • Je inkomen moet onder bijstandsniveau liggen
 • Je vermogen en het partnerinkomen tellen mee
 • De kostendelersnorm geldt (woon je met meerdere volwassenen)
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank of borgstellingsfonds

Als je al langer onderneemt, kun je bedrijfskapitaal als gift krijgen. Als starter kom je alleen in aanmerking voor een rentedragende lening tot € 37.398.

Tip! Loopt je bedrijf niet lekker? Ga aan de slag met je verdienmodel

2. MKB-krediet of microkrediet via Qredits

Heb je startkapitaal nodig? Misschien kom je in aanmerking voor MKB-krediet. Deze subsidie van de overheid moet je zien als een zakelijke lening tussen de € 50.000 en € 250.000.

Voorwaarden MKB-krediet

 • Bedoeld voor starters en bestaande ondernemers
 • Voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers
 • Ook zzp’ers komen er voor in aanmerking
 • Looptijd is 1 tot 10 jaar
 • Elke maand aflossen en rente betalen

Heb je een kleinere lening nodig? Denk dan ook aan crowdfunding of een microkrediet via Qredits (vanaf € 5000).

3. Starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je door omstandigheden langdurig arbeidsongeschikt bent geraakt, kun je bij het starten van een bedrijf ook op de nodige ondersteuning rekenen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het recht op een starters- of voorbereidingskrediet
 • Inkomenssuppletie (je krijgt dan deels een uitkering)
 • Vergoedingen voor een voorleeshulp of tolk

Voorzieningen UWV

Dergelijke voorzieningen kun je het hele jaar door aanvragen bij UWV. Voorwaarde is onder meer dat je een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt en dat de voorzieningen essentieel zijn voor het uitvoeren van jouw werk.

Ook moet jouw beperking naar verwachting langer dan een jaar duren. Als je op de wintersport tijdens een steile afdaling jouw knie verdraait, is dat vaak niet het geval.

4. Starten vanuit een WW-uitkering

Ontvang jij nu een WW-uitkering en overweeg je om voor jezelf te beginnen, maar ben je bang om jouw uitkering kwijt te raken? Dat hoeft niet. Het is namelijk mogelijk om met behoud van een WW-uitkering een eigen bedrijf te starten.

Jouw contactpersoon bij UWV helpt je verder als je vanuit de WW wilt starten.

Als je gaat starten vanuit de WW, moet je natuurlijk een goed ondernemingsplan maken.

5. Borgstelling MKB-kredieten

Soms kan de bank je nog geen lening geven, omdat je als ondernemer te weinig zekerheden hebt. Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kun je bij de bank meer geld lenen dan je op basis van jouw onderpand kunt krijgen.

Hoewel je pas na drie jaar ondernemen in aanmerking komt voor deze kredietvorm, kan deze optie toch interessant zijn voor je financiele planning.

Voorwaarden Borgstellingskrediet

 • De onderneming bestaat minimaal drie jaar
 • Een maximale jaaromzet van € 50 miljoen
 • Een balanstotaal tot € 43 miljoen

Grote kans dat je hier nog (lang) niet aan toe bent. Je kunt vanaf een kredietbehoefte van € 266.667 driekwart van de investering financieren met dit krediet. Anders is er sprake van een bovengrens van maximaal de helft van de kredietverstrekking.

1,5 miljoenDit is het maximale bedrag dat je via een BMKB-krediet mag lenen.

De overheid staat garant voor 90% van de kredietverstrekking. Een Rabobank-adviseur kan je meer vertellen over de financieringsmogelijkheden voor starters. 

6. Investeringsfondsen: technostarters en creatieve starters

De regeling Seed Capital Technostarters maakt het mogelijk om in tech-starters en creatieve bedrijfjes te investeren.

Er zijn meer dan twintig uiteenlopende fondsen waarop technische en creatieve startende ondernemers een beroep kunnen doen. Ieder fonds heeft zijn eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke tech-starter of creatieve starter het fonds investeert.

7. Rabobank Stimuleringskapitaal

Rabobank Stimuleringskapitaal is een achtergestelde lening, speciaal voor startende, groeiende of innoverende ondernemers.

De eerste twee jaar zijn aflossingsvrij. Het gaat hier om een krediet van maximaal € 500.000 dat maximaal 50% van de zakelijke financiering bedraagt.

8. Erasmus for Young Entrepreneurs

Jonge ondernemers kunnen in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt de mogelijkheid om voor een periode van maximaal zes maanden in een klein of middelgroot bedrijf van een ervaren ondernemer in een ander EU-land te werken. Zo doe je essentiële werkervaring op. ​

9. Startersaftrek en zelfstandigenaftrek

We hebben één van de belangrijkste startersregelingen voor het laatst bewaard. De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en is bedoeld om het starten van een nieuw bedrijf te stimuleren.

Starters kunnen hierdoor in de eerste vijf jaar van hun onderneming in totaal drie keer een extra bedrag (2020: € 2.123) van hun winst aftrekken. Om in aanmerking te komen voor de startersaftrek moet je wel:

 • Recht hebben op zelfstandigenaftrek
 • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek
 • In de vijf jaar voorafgaand aan het desbetreffende belastingjaar tenminste één jaar geen ondernemer zijn geweest.

Let op: wanneer je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering een eigen bedrijf start, heb je mogelijk recht op startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Bron: ikgastarten.nl

Terug naar het overzicht