7 verzekeringen voor startende ondernemers

Welke verzekeringen zijn belangrijk voor starters? Veel beginnende ondernemers raken de kluts kwijt door het grote aanbod van verzekeringen. Herkenbaar? Wij zetten voor jou op een rij welke verzekeringen het meest gekozen worden door startende ondernemers.

Als starter wil je ook je verzekeringen op orde hebben. Voor je een eigen bedrijf begint, heb je vaak al een heel proces doorlopen. Je hebt een inschatting gemaakt van de risico’s die je als ondernemer gaat lopen en hebt bedacht hoe je jouw risico’s gaat managen. Dan is het nog de vraag welke verzekeringen daarbij passen. Dat bepaal je zelf, want iedere starter is uniek.

Dit zijn de zeven meest gekozen verzekeringen door starters:

  1. Aansprakelijkheidsverzekering

  2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  3. Rechtsbijstandverzekering

  4. Goederen- en voorraadverzekering

  5. Bedrijfsstagnatieverzekering

  6. Ziektekostenverzekering

  7. Pensioenverzekering

Welke verzekeringen heb ik nodig als starter?

Welke verzekeringen van belang zijn voor een startende ondernemer en welke premie daarbij hoort, verschilt vaak per starter en per branche. Iedere ondernemer loopt nu eenmaal andere risico’s. En bepaalt zelf hoe hij met zijn risico’s wil omgaan. Met deze tool bereken je eenvoudig welke verzekeringen passen bij jouw wensen en bij jouw risico’s.

Om je op weg te helpen, laten we in dit artikel zien wat de zeven meest gekozen verzekeringen door startende ondernemers zijn.

1. Aansprakelijkheidsverzekering

Je bent als ondernemer aansprakelijk voor letsel- en materiële schade die jij, je product of mensen die namens jou werken veroorzaken bij anderen. Dat kan iedereen overkomen, want waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.

Bedrijfsaansprakelijkheid

De meeste ondernemers kiezen daarom direct bij de start voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dit is een zakelijke verzekering, een particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt namelijk geen schade die je vanuit je bedrijf toebrengt aan anderen.

Beroepsaansprakelijkheid

Werk je als architect, ingenieur, advocaat, marketingadviseur of accountant? Dan kan je opdrachtgever jou aansprakelijk stellen, als een fout in jouw advies of berekening leidt tot directe vermogensschade. Dit risico verzeker je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Goed om te weten: als startende ondernemer krijg je bij de Rabobank de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak® 6 maanden gratis. Datzelfde geldt ook voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Tip! Lees hier meer over de verschillen tussen bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

2. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Je bent net enthousiast van start gegaan met je bedrijf, logisch dat je liever niet nadenkt over het risico dat je arbeidsongeschikt raakt. Maar een (bedrijfs)ongeluk zit nu eenmaal in een klein hoekje. En wat als je langdurig ziek wordt of overspannen raakt? Als ondernemer krijg je geen uitkering van de overheid.

Om te beoordelen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering een slimme keuze is, zet je eerst op een rij wat het betekent als je langdurig niet kunt werken.

  • Welke kosten lopen door en op welke inkomsten kun je nog rekenen?
  • Heb je voldoende reserves achter de hand?

Met een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) ben je verzekerd van een inkomen als je langdurig ziek bent. Bij Interpolis heb je al een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 1 euro per declarabel uur. De exacte hoogte van de premie hangt onder andere af van je leeftijd, beroep en het bedrag dat je wilt verzekeren.

Wil je weten of een AOV relevant is voor jou, lees dan hier alles over de regels.

3. Rechtsbijstandsverzekering

Een conflict met klanten, werknemers of leveranciers, het kan iedere ondernemer overkomen. Bijvoorbeeld omdat de afspraken achteraf niet duidelijk blijken te zijn, of omdat de rekeningen zelfs na meerdere aanmaningen open blijven staan.

Veel startende ondernemers sluiten daarom een zakelijke rechtsbijstandsverzekering af. Je krijgt deskundige hulp en advies om een zakelijk conflict op te lossen. Met oog voor de zakelijke relatie, die je natuurlijk graag wilt behouden.

Rechtzaak

Loopt het conflict uit op een rechtszaak, dan krijg je deskundige juridische hulp. Ook worden bijvoorbeeld de proceskosten of kosten van een deurwaarder of advocaat vergoed. Kijk wel even goed welk maximum bedrag je verzekering hiervoor betaalt en welke voorwaarden op jou van toepassing zijn.

Goed om te weten: als ondernemer heb je een zakelijke rechtsbijstandsverzekering nodig. Met je particuliere verzekering zijn zakelijke conflicten niet verzekerd.

4. Goederen- en voorraadverzekering

De spullen die je verkoopt, je voorraad, je onderdelen en bouwmaterialen, het meubilair in je kantoor, je bedrijf kan niet zonder. Met een inventaris- en voorraadverzekering verzeker je jouw voorraad en bedrijfsmiddelen tegen schade door brand, inbraak, diefstal, het weer of vandalisme.

Binnen of buiten je terrein

Goed om te weten: als je voorraad of spullen ergens anders opslaat, bijvoorbeeld in een gehuurde opslagruimte, zijn ze gewoon meeverzekerd op je inventaris- en voorraadverzekering. Maar als je jouw voorraad of spullen buiten op je terrein opslaat, zijn ze alleen verzekerd voor brandschade.

LET OP: wil je jouw laptop, smartphone of andere draagbare elektronica onderweg verzekeren, dan heb je een extra elektronicaverzekering nodig.

5. Bedrijfsstagnatieverzekering

Na een brand, storm, inbraak, diefstal, aanrijding, milieu- of waterschade kan een bedrijf gedeeltelijk of helemaal stil komen te liggen. Ook een afgesloten toegangsweg door een brand in de buurt kan funest zijn voor de omzet. Hoe langer het duurt voor je weer aan de slag kunt, hoe meer inkomsten je mist.

Ondernemers die kiezen voor een bedrijfsstagnatieverzekering, verzekeren hun brutowinst als hun bedrijf stilvalt door zo’n gebeurtenis. Ook tijdens de herstelfase zijn ze verzekerd van inkomsten.

6. Ziektekostenverzekering

Een ziektekostenverzekering is voor iedereen in Nederland verplicht, ook als je ondernemer bent. In loondienst betaalde de werkgever de werkgeversheffing. Nu je ondernemer bent, betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage die is gebaseerd op je belastbaar inkomen.

Welke ziektekostenverzekering het best past, is voor iedere ondernemer anders. Veel startende ondernemers vragen zich ook af of het verstandig is om ook een aanvullende verzekering af te sluiten bij hun ziektekostenverzekering.

Met de ZorgActief keuzehulp kun je makkelijk inschatten of je een aanvullende zorgverzekering in jouw situatie nodig vindt.

7. Pensioenverzekering

Als ondernemer heb je na je 67e levensjaar alleen recht op AOW. Je bent zelf verantwoordelijk voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Iedere pensioenadviseur zal je aanraden om op tijd op een rij te zetten op welke kosten en inkomsten je kunt rekenen na je pensioen.

Heb je een financieel appeltje voor de dorst achter de hand of moet je de komende jaren nog reserves opbouwen? Begin daar dan niet pas op je 60e mee!

Je kunt iedere maand een deel van je inkomsten opzij zetten op een aparte spaarrekening. Dit vraagt natuurlijk wel de nodige discipline en in deze tijd is het rendement historisch laag. Daarom kiezen veel ondernemers voor een pensioenverzekering, lijfrenteverzekering of banksparen.

Extra: verzekeringen in de bouw

Start je als zzp’er in de bouw, dan zijn er nog meer risico’s om rekening mee te houden. De meeste ondernemers in de bouw verzekeren ook het CAR-risico en het risico op milieuschade.

CAR-verzekering

Tijdens de bouw en verbouwing kunnen het bouwwerk en de bouwmaterialen beschadigd raken. Bijvoorbeeld door brand, storm of inbraak. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is deze schade niet verzekerd.

Veel ondernemers in de bouw kiezen daarom voor een CAR-verzekering. Met deze Construction Allrisk-verzekering dek je bijna alle bouwrisico’s af tijdens de bouw of verbouwing.

Je bent verzekerd voor schade door uitvoeringsfouten en materiaalgebreken. Maar ook voor gebreken die pas in een later stadium zichtbaar worden, zoals bijvoorbeeld scheurvorming door een fout in de fundering.

Sterk van start: als startende ondernemer krijg je bij de Rabobank de Interpolis CAR-verzekering een halfjaar gratis.

Milieuschadeverzekering

Werk je in jouw bedrijf met schadelijke stoffen? Verzeker dan je bedrijfslocatie met een gebouwenverzekering en check of je ook verzekerd bent voor eventuele milieuschade zoals bodem- of waterverontreiniging. Soms moet je hiervoor namelijk een aparte verzekering afsluiten.

Werk je bij klanten met gevaarlijke of brandbare stoffen? Controleer dan goed of je verzekerd bent voor de schade die hierdoor kan ontstaan.

Verzekeringspakket voor startende ondernemers

De Rabobank biedt met Interpolis ZekerVanJeZaak® een handig verzekeringspakket aan voor startende ondernemers. Hiermee verzeker je in één keer belangrijke bedrijfsrisico’s zoals aansprakelijkheid, rechtsbijstand, schade aan je inventaris en voorraad.

En het mooie is: de bedrijfsverzekeringen van ZekerVanJeZaak veranderen met je mee. Ook als je groeit in omzet, personeel of spullen, of als je nieuwe activiteiten oppakt. Je sluit dit unieke verzekeringspakket af bij de Rabobank. Ook online.

Tip: zakelijke verzekeringspremies zijn aftrekbaar van de belasting

De premies van zakelijke schadeverzekeringen kun je als bedrijfskosten van de belasting aftrekken. Dat geldt ook voor de premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering.

LET OP: als je ooit arbeidsongeschikt raakt, dan betaal je wel belasting over de arbeidsongeschiktheidsuitkering die je krijgt van je verzekeraar.

Bron: ikgastarten.nl 

Terug naar het overzicht