5 musthave verzekeringen voor zzp’ers

Verzekeringen voor zzp’ers: wat heb je echt nodig? Je hoeft niet alle risico’s te verzekeren, sommige daarvan kun je zelf managen. Toch zijn er ook risico’s die daarvoor te groot of te onvoorspelbaar zijn. In dit overzicht zetten we de belangrijkste verzekeringen op een rij.

Verzekeringen voor zzp’ers: waar begin je?

Vanaf het moment dat je besloot voor jezelf te beginnen tot het aannemen van je eerste opdracht heb je al een heel proces doorgemaakt. Tijdens dat proces bracht je ook in kaart welke risico’s je als ondernemer gaat lopen.

Sommige risico’s kun je vermijden of beperken door preventiemaatregelen te nemen. Andere kun je beter verzekeren. Welke verzekeringen voor zzp’ers zijn belangrijk voor jou?

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Beroepsaansprakelijkheid
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Inventarisverzekering en voorraadverzekering
 5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

1. Bedrijfsaansprakelijkheid

Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor schade die je (of jouw producten) toebrengt aan anderen, aan andermans spullen of aan het milieu. Bijvoorbeeld:

 • Voor schade die ontstaat tijdens installatie- of graafwerkzaamheden
 • Als je iets kapot maakt terwijl je bij een opdrachtgever op kantoor aan het werk bent
 • Als je een installatiefout maakt waardoor kortsluiting en brand ontstaan

De financiële gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Een van de meest populaire verzekeringen voor zzp’ers is dan ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Let op: je hebt een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering nodig, je particuliere aansprakelijkheidsverzekering vergoedt geen schade die je als ondernemer veroorzaakt.

Werkzaam in de bouw? Construction Allrisk-verzekering (CAR)

Als zzp’er in de bouw kun je naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een Construction Allrisk-verzekering (CAR) afsluiten.

Een CAR vergoedt schade die ontstaat tijdens de bouw of verbouwing en de onderhoudsperiode daarna, bijvoorbeeld door brand, storm of een constructiefout.

De CAR vergoedt ook bijvoorbeeld diefstal van bouwmaterialen en gereedschappen van de bouwplaats.

2. Beroepsaansprakelijkheid

Heb je een adviserend beroep? Dan kan je opdrachtgever jou aansprakelijk stellen als je een fout maakt die tot directe vermogensschade leidt.

Omdat vermogensschade flink in de papieren kan lopen, verzekeren veel zzp’ers dit risico met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Goed om te weten: je sluit de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af als aanvulling op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Tip: als startende ondernemer krijg je bij Rabobank de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak® 6 maanden gratis.

Een vergissing is menselijk

Je opdrachtgever vertrouwt op jouw kennis en kunde. En natuurlijk zorg je er als architect, ingenieur, advocaat, marketingadviseur of accountant voor dat je vakkennis up-to-date is.

Toch kan ook jij een keer nalatig zijn, een vergissing maken of iets over het hoofd zien. Dan is het wel zo fijn als die schade goed verzekerd is.

Tip: In deze gratis whitepaper krijg je heel veel informatie over aansprakelijkheid.

3. Rechtsbijstandsverzekering

Een van de meer bekende verzekeringen voor zzp’ers is de zakelijke rechtsbijstandverzekering. Met deze verzekering krijg je hulp van juristen of deskundigen van de verzekeraar bij het oplossen van juridische conflicten.

Bijvoorbeeld over:

 • Wanneer je wel of geen garantie krijgt of moet geven
 • Wat je moet doen met een niet-betaalde factuur
 • Verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers
 • Geschillen die kunnen ontstaan over de huur van een bedrijfspand (bijvoorbeeld over de inrichting)
 • De aanvraag of afwijzing van een vergunning

Zo’n verzekering is geen overbodige luxe. Hoe hard je ook werkt, het kan altijd gebeuren dat een klant niet tevreden is over je dienst of product. Of dat er een conflict ontstaat met een leverancier.

Juridische hulp nodig?

Een eenvoudig meningsverschil is meestal onderling nog wel op te lossen. Toch kan bij ingewikkelde conflicten juridische hulp noodzakelijk zijn. De kosten daarvan kunnen flink oplopen.

4. Inventarisverzekering en voorraadverzekering

Je kunt helaas ook de pech hebben dat de spullen die jij nodig hebt voor je bedrijf worden gestolen tijdens een inbraak, of dat er schade ontstaat door brand, wateroverlast of andere weerinvloeden. Voor dit soort gevallen zijn de inventarisverzekering en de voorraadverzekering.

Het verschil? De inventarisverzekering is voor alle zaken die jij nodig hebt om mee te kunnen werken. Denk bijvoorbeeld aan gereedschap, machines, je bureau en je laptop.

Tip! Met de inventarisverzekering verzeker je ook je kasgeld.

Een voorraadverzekering is speciaal voor het verzekeren van (je raad het al) je voorraad, halffabricaten, emballage en grond- en hulpstoffen.

5. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als je arbeidsongeschikt raakt, krijg je als ondernemer geen uitkering van de overheid. Denk niet dat het jou niet overkomt, een (bedrijfs)ongeluk zit in een klein hoekje.

Hoe kun je een lange periode van weinig of geen inkomsten overbruggen? Dat is voor iedere ondernemer anders.

Zorg dat je weet wat het voor jou betekent als je langdurig niet kunt werken. Welke kosten lopen door en op welke inkomsten kun je nog rekenen? Heb je reserves achter de hand?

Goed om te weten, arbeidsongeschiktheidsverzekering is de enige verzekering voor zzp’ers die waarschijnlijk verplicht wordt vanaf 2024. Lees hier alles over de plannen voor de verplichte AOV.

Arbeidsongeschiktheid oplossing

Als je verwacht dat je een lange periode van arbeidsongeschiktheid niet uit eigen middelen kunt overbruggen, dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een oplossing.

Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je een vooraf afgesproken bedrag. Ook als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, ontvang je een uitkering. De hoogte daarvan is afhankelijk van het percentage dat je nog kunt werken.

Re-integreren na ziekte

De meeste verzekeraars helpen je ook met re-integreren. Want natuurlijk wil je als je arbeidsongeschikt bent graag weer zo snel mogelijk aan het werk.

En sommige verzekeraars, zoals Interpolis, hebben preventieprogramma’s om te voorkomen dat je langdurig ziek wordt.

Hoe duur is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Goed om te weten: Voor de meeste beroepen sluit je al een AOV af voor maar € 1 per declarabel uur. Heb je een lichamelijk zwaarder beroep, dan betaal je ongeveer het dubbele.

Tip: De premie van je arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar

Terug naar het overzicht